'Taclo'r diffyg yw'r flaenoriaeth'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP/getty images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Nick Clegg a David Cameron mewn cynhadledd newyddion yn Downing Street

Gostwng maint y diffyg ariannol yw blaenoriaeth y llywodraeth o hyd, yn ôl y Prif Weinidog David Cameron a'i ddirprwy Nick Clegg.

Roedd y ddau arweinydd yn annerch cynhadledd newyddion yn Downing Street wrth i'r llywodraeth glymblaid gynnal ail lansiad ddwy flynedd a hanner ers i'r glymblaid gael ei sefydlu wedi Etholiad Cyffredinol 2010.

Mewn dogfen 46 o dudalennau mae'r llywodraeth yn amlinellu camau sydd, yn eu barn nhw, yn "angenrheidiol" a "chywir."

Mae'r glymblaid yn cychwyn ail hanner y daith rhwng Etholiad Cyffredinol 2010 ac Etholiad San Steffan yn 2015.

Bu Llywodraeth Cymru yn yr union sefyllfa cyn yr etholiad diwethaf ar ddiwedd clymblaid Plaid Cymru a Llafur.

Ymbellhau

Yr hyn fydd o ddiddordeb yw gweld pa bryd y bydd y ddwy blaid yn San Steffan yn dechrau ymbellhau a dechrau torri eu cwys eu hunain i geisio ennill yr etholiad nesaf.

Pa blaid hefyd fydd yn cymryd y clod a pha blaid fydd yn gorfod ysgwyddo'r bai am lwyddiannau ac am fethiannau'r glymblaid?

Mae'r llywodraeth yn addo "lleihau diffyg ariannol tra'n gwarchod pobol, cymunedau a buddsoddiadau sydd angen eu gwarchod".

Cadarnhawyd mai'r bwriad yw cyhoeddi cynllun manwl erbyn yr haf sy'n amlinellu'r cynlluniau gwario ar gyfer 2015-16.

Cred sylwebyddion fod y cynlluniau yn debyg o ddangos fod cyfnod y cyni economaidd yn debyg o barhau wedi'r etholiad nesaf.