BBC Cymru Fyw

Damwain ffordd: Tri yn yr ysbyty

Published
Cafodd tri o bobl eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri char ar ffordd yr A470 ger Pontypridd fore Mawrth.
Digwyddodd y ddamwain ar y ffordd i gyfeiriad y de am 7:50am.
Cafodd y lôn ei chau am gyfnod gan yr heddlu.
Bu'n rhaid i ddiffoddwyr tân o Bontypridd a'r Eglwys Newydd dorri dau o bobl yn rhydd o un cerbyd.
Dioddefodd gyrrwr cerbyd arall anafiadau i'w frest ond llwyddodd i ddod yn rhydd heb unrhyw help gan y gwasanaethau brys.