Eos: BBC yn 'gobeithio am gytundeb'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfarfod arall rhwng Radio Cymru ac Eos yn cael ei gynnal ddydd Mawrth

Mae Radio Cymru yn dweud ei bod yn "flaenoriaeth" ceisio cael cytundeb yn y ffrae ynglŷn â thaliadau i gerddorion yr wythnos hon.

Cadarnhaodd Sian Gwynedd, pennaeth rhaglenni a gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, y byddan nhw'n cynnal cyfarfod arall gydag Eos ddydd Mawrth.

Mae'r gymdeithas newydd ar gyfer cyfansoddwyr ac artistiaid Cymraeg yn cynrychioli dros 300 o aelodau.

Meddai Sian Gwynedd ar raglen y Post Cynta' fore Llun: "Dwi'n gobeithio y bydd y ddwy ochr yn dod i'r trafodaethau ac yn bod yn rhesymol ac yn deg er mwyn cael cytundeb cyn gynted â phosib - dyna ydy'n blaenoriaeth ni.

"Dydy'r sefyllfa ar hyn o bryd ddim er budd neb - yn amlwg, ddim er budd gwrandawyr, ddim er budd gorsaf fel Radio Cymru ac yn sicr ddim er budd y cerddorion chwaith."

Ddechrau'r wythnos fe wnaeth BBC Radio Cymru gadarnhau eu bod yn gohirio darlledu cyfres newydd o 'Talwrn y Beirdd' o ganlyniad i'r anghydfod.

Roedd nifer o feirdd wedi dweud eu bod yn cefnogi Eos.

Disgrifiad,
Bu pennaeth rhaglenni a gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, Sian Gwynedd, yn siarad â Garry Owen ar y Post Cynta' ddydd Llun.

'Pryder'

Dros y penwythnos, cyhoeddodd yr Archdderwydd T James Jones, Jim Parc Nest, a'i wraig y llenor Manon Rhys, na fyddan nhw'n cyfrannu i Radio Cymru tra bod y ddadl gydag Eos yn parhau.

Mewn ymateb i hyn, dywedodd Sian Gwynedd: "Yn amlwg, mae cael rhywun o awdurdod a statws yr Archdderwydd, ac yn wir ei wraig, yn rhywbeth sy'n ein pryderu ni.

"Mae 'na lot fawr o barch tuag atyn nhw ac yn amlwg ein blaenoriaeth ni yn ystod hyn ydy cael cytundeb."

Mae Radio Cymru eisoes wedi gorfod cyflwyno nifer o newidiadau i'r amserlen yn sgil yr anghydfod.

"Mi fyddwn ni'n cynnal y gwasanaeth hyd y gorau gallwn ni ond alla' i ddim gwadu na fydd hyn yn mynd yn galetach," meddai Sian Gwynedd.

"Yn amlwg mae'n gyfarfod pwysig ddydd Mawrth. Dwi'n gobeithio, os na fyddwn ni'n gallu dod i gytundeb bryd hynny y byddwn ni'n dal i drafod.

"Mae'r BBC wastad wedi sôn am ac wedi cynnig cymodi annibynnol fel un ffordd os nad oes yna gytundeb - mae hynny'n dal i fod yn opsiwn.

"Mae'r cerddorion yma'n haeddu cael gwneud bywoliaeth allan o gerddoriaeth Gymraeg ac yn amlwg, o safbwynt Radio Cymru, mae'n bwysig iawn eu bod nhw - 'da ni angen cerddoriaeth Gymraeg o safon, mae o'n asgwrn cefn gwasanaeth fel Radio Cymru.

"Mae'r ddwy ochr yn dal i siarad a dwi'n gobeithio, unwaith y bydd 'na gytundeb y bydd y ddwy ochr yn parhau i siarad ac na fydd hyn yn gwneud niwed parhaol i Radio Cymru a'r berthynas maen nhw wedi ei meithrin dros y blynyddoedd gyda nifer o'r cerddorion yma.

Straeon perthnasol