Trywanu: Arestio dau

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De wedi arestio dau ddyn ar ôl i ddyn 28 oed gael ei drywanu mewn tŷ yng Nghaerdydd.

Cafodd yr heddlu, gan gynnwys plismyn arfog, eu hanfon i Ffordd Clare yn ardal Glan yr Afon am 11.34 nos Sadwrn.

Fe gafodd y dyn 28 ei anafu, ond dyw ei fywyd ddim mewn peryg.

Dywed yr heddlu eu bod yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad.