Llafur: Cynllun newydd ar gyfer y di-waith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Llafur am warantu swydd i bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am ddwy flynedd

Mae'r Blaid Lafur wedi dweud y byddai'n gwarantu swydd i rai sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir pe bai'n ennill yr etholiad cyffredinol.

Yn ôl Canghellor yr Wrthblaid, Ed Balls, byddai'r cynllun yn cael ei ariannu drwy leihau gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn pobl sy'n ennill dros £150,000.

Ond dywedodd y Trysorlys fod Llafur yn ceisio gwario yr un arian ddwywaith gan fod Mr Balls eisoes wedi clustnodi'r arian gyfer dibenion eraill.

O dan y cynllun byddai pobl sydd wedi bod yn ddi-waith am ddwy flynedd yn cael cynnig 25 awr o waith yr wythnos am chwe mis, ac yn derbyn yr isafswm cyflog am eu gwaith.

Cwtogi

Byddai budd-daliadau pobl sy'n gwrthod cynnig o swydd addas yn cael eu cwtogi.

Mae'r cynllun yn ehangu ar fwriad Llafur i warantu swydd i bobl rhwng 16 a 24 oed.

Dywedodd gweinidogion fod eu cynlluniau nhw, sy'n golygu bod cwmnïau ac elusennau yn cael eu talu i helpu pobl i gael hyd i swyddi, eisoes yn helpu cannoedd o filoedd o bobl.

Yn ôl ffigyrau gyhoeddwyd ym mis Tachwedd, daeth 3.53% o'r bobl oedd yn rhan o'r cynllun presennol o hyd i swyddi wnaeth bara am chwe mis neu fwy. Y targed oedd 5.5%.

Ond dywedodd y llywodraeth fod y sefyllfa'n gwella a bod bron i 10% o'r rhai cyntaf fu'n rhan o'r cynllun wedi cael swydd ac aros ynddi am chwe mis tra bod hanner y rhai gymrodd ran bellach wedi rhoi'r gorau i dderbyn budd-daliadau.

Straeon perthnasol