Ysgol yn cynhyrchu trydan drwy baneli solar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Y paneli solar ar do Ysgol Friers ym Mangor

Mae un o ysgolion uwchradd Gwynedd wedi dechrau cynhyrchu trydan drwy ddefnyddio paneli solar 'Photovoltaic', neu PV.

Bwriad y paneli, a osodwyd yn Ysgol Tryfan Bangor yn gynharach eleni, yw cynhyrchu 10kW awr o drydan yn flynyddol.

Bydd hyn yn cwtogi allyriadau carbon o 4.4 tunnell.

Mae Cyngor Gwynedd wedi buddsoddi mewn paneli solar ar gyfer 15 o'i adeiladau yn ddiweddar, gan gynnwys 12 o ysgolion.

Dywedodd Neil Foden, pennaeth Ysgol Friars, eu bod yn hynod falch fod yr ysgol yn cynhyrchu ei thrydan ei hun.

Gwersi amrywiol

"Mae o gymorth i ni ddysgu'r plant pa mor werthfawr yw ynni a hefyd o help i ni gadw ôl troed carbon yr ysgol cyn lleied a phosib," eglurodd.

"Mae panel gwybodaeth wedi ei osod yn yr ysgol sy'n dangos faint o drydan sy'n cael ei gynhyrchu.

"Mae'r wybodaeth hefyd i'w weld ar fewnrwyd yr ysgol fel y gall y disgyblion weld y data, er mwyn gweld faint o drydan sy'n cael ei gynhyrchu a gallu cymharu darlleniadau o dan wahanol amgylchiadau tywydd.

"Gallwn ddefnyddio'r wybodaeth yma mewn nifer o wersi yn yr ysgol - cynhyrchu trydan a thechnoleg PV yn y gwersi ffiseg; gweithio allan faint o drydan sy'n cael ei gynhyrchu, beth yw'r gost a faint o garbon rydym yn ei arbed mewn gwersi mathemateg ac astudio gwahanol fathau o ynni, gan gynnwys ynni adnewyddol ac anadnewyddol, yn ogystal â materion newid hinsawdd ehangach mewn gwersi daearyddiaeth."

Offer newydd

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros yr amgylchedd bod prosiectau bychan o gynhyrchu trydan yn bwysig i'r cyngor wrth geisio cyrraedd ei thargedau o leihau ôl troed carbon o 30% erbyn 2015.

"Mae'r gwaith yma yn mynd law yn llaw efo cynlluniau eraill sydd ar waith gan y Cyngor er mwyn lleihau faint o garbon rydym yn ei gynhyrchu.

"Caiff offer newydd ei osod yn lle offer aneffeithlon a gwella ein hadeiladau, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymysg staff er mwyn newid ymddygiad gwastraffus."

Mae Cyngor Gwynedd yn buddsoddi £7.4 miliwn dros bum mlynedd er mwyn lleihau allyriadau carbon.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol