Prifysgol Y Drindod Dewi Sant
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Diswyddiadau mewn prifysgol?

3 Ionawr 2013 Diweddarwyd 20:35 GMT

Mae BBC Cymru'n deall bod yna bryderon am ddiswyddiadau pellach ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae'n debyg fod darlithwyr mewn nifer o adrannau wedi cael gwybod fod yna berygl y bydda' nhw'n colli eu swyddi.

Ond dydi'r Brifysgol ddim yn fodlon dweud faint sydd yn y fantol.

Adroddiad Aled Scourfield.