BBC Cymru Fyw

Effaith Abertawe yn yr Uwch Gynghrair werth £58m i'r economi

Published
image copyrightGetty Images
image captionClwb Abertawe yw'r clwb cyntaf o Gymru i chwarae yn yr Uwch Gynghrair
Mae tymor cyntaf Clwb Pêl-droed Abertawe yn yr Uwch Gynghrair wedi creu £58 miliwn i economi Cymru, yn ôl gwaith ymchwil.
Mae 'na amcangyfrif bod 400 o swyddi, 340 yn Abertawe, wedi eu creu neu eu gwarchod oherwydd pêl-droed ar y lefel ucha', yn ôl ymchwil Prifysgol Caerdydd.
Nod yr arolwg oedd edrych ar effaith statws Yr Uwch Gynghrair ar y ddinas ac ar Gymru.
Yr Elyrch oedd y clwb cyntaf o Gymru i gyrraedd yr Uwch Gynghrair gan orffen y tymor yn yr 11eg safle.
Roedd nifer yn credu na fyddai'r Elyrch yn aros yn y gynghrair yn fwy na thymor.
Ond drwy guro rhai o'r enwau mawr fel Arsenal a'r pencampwyr Manchester City a chael gemau cyfartal yn erbyn Chelsea, Lerpwl a Tottenham Hotspur, fe wnaeth Yr Elyrch gryn argraff.

Nawfed

Ar hyn o bryd maen nhw yn y nawfed safle ac yn paratoi i wynebu Arsenal yng Nghwpan yr FA ddydd Sul.
media captionAdroddiad Ellis Roberts
Ac mae'r ddinas hefyd wedi bod yn elwa oddi ar y cae wrth i westai, tafarndai a'r cyngor sir nodi cynnydd yn eu gweithgareddau ers 2011.
Tra bod y mwyafrif o'r gwerth economaidd wedi ei greu yn uniongyrchol gan y clwb, meddai'r adroddiad, nid oedd y mwyafrif o swyddi gafodd eu creu neu eu diogelu yn gysylltiedig â phêl-droed.
Yr elfen fwya' nodweddiadol oedd y gwariant cefnogwyr clybiau oedd yn ymweld ag Abertawe yn y tafarndai, clybiau, bwytai a gwestai yn y ddinas.
Dywedodd Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart, ei bod yn croesawu'r canlyniadau.
"Yn sgil llwyddiant Abertawe mae gwylwyr teledu tu allan i Gymru wedi cael gwybod am eu perfformiad ar y cae.
"Mae wedi rhoi cyfle euraidd i Lywodraeth Cymru hyrwyddo ein datblygiadau economaidd a rhoi neges i dwristiaid nid yn unig ar gyfer Abertawe ond ar gyfer Cymru gyfan."

'Anhygoel'

Fe ddywedodd y cynghorydd sir, Nick Bradley, sydd â chyfrifoldeb am adfywio, bod hanes yr Elyrch wedi bod yn stori o lwyddiant rhyfeddol.
"Mae gwerth llwyddiant Yr Elyrch i'r economi leol yn fwy na'r arian gafodd Chelsea am ennill cynghrair y pencampwyr eleni," meddai.
"Mae'n anhygoel."
Dywedodd cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru, Graham Morgan, bod y ffigwr o £58 miliwn yn fwy na'r hyn oedd i'w ddisgwyl.
"Pan enillodd Abertawe ddyrchafiad fe fuon ni'n edrych ar yr effaith bosib ar y ddinas a'i chymharu â Blackpool oedd wedi ennill dyrchafiad y tymor blaenorol.
"Roedden ni wedi rhagdybio y byddai'r Uwch Gynghrair yn werth tua £22 miliwn i Abertawe ac felly mae £58 miliwn yn dipyn mwy."
Dywedodd bod trefi hyd at 100 milltir o'r ddinas hefyd wedi elwa ar lwyddiant Yr Elyrch.
"Ar gyfartaledd mae 'na 2,000-3,000 yn ymweld ar gyfer pob gêm gartref ac maen nhw wedi aros yn y ddinas neu'r ardal," meddai.

'Potensial'

"Mae gwaith newydd ddechrau ar berswadio'r bobl hyn i ddod yn ôl i'r ddinas rywbryd yn y dyfodol gyda'u teuluoedd ....
"Gan fod pobl yn gwylio'r Uwch Gynghrair ar draws y byd mae Abertawe ar y llwyfan rhyngwladol.
"Gyda phobl yn dweud bod 'na 20 o gamerâu ym mhob gêm cartref a thua biliwn yn gwylio drwy'r byd mae 'na botensial arbennig i'r ddinas."
Ym mis Mai dywedodd y cyngor sir fod y gweithgareddau ar wefan Bae Abertawe 44% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.
Ac mae 'na gynnydd hefyd wedi bod yn nifer y rhai sy'n aros yng ngwestai'r ddinas.
Dywedodd Phil Sumbler, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Abertawe: "Mae proffil y ddinas a'r ardal ehangach wedi codi o ganlyniad i lwyddiant y clwb ac mae hynny yn siŵr o ddod â budd economaidd.
"Ond mae £58 miliwn yn anhygoel."

Straeon perthnasol

  • Abertawe yn yr Uwchgynghrair