Effaith Abertawe yn yr Uwch Gynghrair werth £58m i'r economi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Clwb Abertawe yw'r clwb cyntaf o Gymru i chwarae yn yr Uwch Gynghrair

Mae tymor cyntaf Clwb Pêl-droed Abertawe yn yr Uwch Gynghrair wedi creu £58 miliwn i economi Cymru, yn ôl gwaith ymchwil.

Mae 'na amcangyfrif bod 400 o swyddi, 340 yn Abertawe, wedi eu creu neu eu gwarchod oherwydd pêl-droed ar y lefel ucha', yn ôl ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Nod yr arolwg oedd edrych ar effaith statws Yr Uwch Gynghrair ar y ddinas ac ar Gymru.

Yr Elyrch oedd y clwb cyntaf o Gymru i gyrraedd yr Uwch Gynghrair gan orffen y tymor yn yr 11eg safle.

Roedd nifer yn credu na fyddai'r Elyrch yn aros yn y gynghrair yn fwy na thymor.

Ond drwy guro rhai o'r enwau mawr fel Arsenal a'r pencampwyr Manchester City a chael gemau cyfartal yn erbyn Chelsea, Lerpwl a Tottenham Hotspur, fe wnaeth Yr Elyrch gryn argraff.

Nawfed

Ar hyn o bryd maen nhw yn y nawfed safle ac yn paratoi i wynebu Arsenal yng Nghwpan yr FA ddydd Sul.

Disgrifiad,
Adroddiad Ellis Roberts

Ac mae'r ddinas hefyd wedi bod yn elwa oddi ar y cae wrth i westai, tafarndai a'r cyngor sir nodi cynnydd yn eu gweithgareddau ers 2011.

Tra bod y mwyafrif o'r gwerth economaidd wedi ei greu yn uniongyrchol gan y clwb, meddai'r adroddiad, nid oedd y mwyafrif o swyddi gafodd eu creu neu eu diogelu yn gysylltiedig â phêl-droed.

Yr elfen fwya' nodweddiadol oedd y gwariant cefnogwyr clybiau oedd yn ymweld ag Abertawe yn y tafarndai, clybiau, bwytai a gwestai yn y ddinas.

Dywedodd Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart, ei bod yn croesawu'r canlyniadau.

"Yn sgil llwyddiant Abertawe mae gwylwyr teledu tu allan i Gymru wedi cael gwybod am eu perfformiad ar y cae.

"Mae wedi rhoi cyfle euraidd i Lywodraeth Cymru hyrwyddo ein datblygiadau economaidd a rhoi neges i dwristiaid nid yn unig ar gyfer Abertawe ond ar gyfer Cymru gyfan."

'Anhygoel'

Fe ddywedodd y cynghorydd sir, Nick Bradley, sydd â chyfrifoldeb am adfywio, bod hanes yr Elyrch wedi bod yn stori o lwyddiant rhyfeddol.

"Mae gwerth llwyddiant Yr Elyrch i'r economi leol yn fwy na'r arian gafodd Chelsea am ennill cynghrair y pencampwyr eleni," meddai.

"Mae'n anhygoel."

Dywedodd cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru, Graham Morgan, bod y ffigwr o £58 miliwn yn fwy na'r hyn oedd i'w ddisgwyl.

"Pan enillodd Abertawe ddyrchafiad fe fuon ni'n edrych ar yr effaith bosib ar y ddinas a'i chymharu â Blackpool oedd wedi ennill dyrchafiad y tymor blaenorol.

"Roedden ni wedi rhagdybio y byddai'r Uwch Gynghrair yn werth tua £22 miliwn i Abertawe ac felly mae £58 miliwn yn dipyn mwy."

Dywedodd bod trefi hyd at 100 milltir o'r ddinas hefyd wedi elwa ar lwyddiant Yr Elyrch.

"Ar gyfartaledd mae 'na 2,000-3,000 yn ymweld ar gyfer pob gêm gartref ac maen nhw wedi aros yn y ddinas neu'r ardal," meddai.

'Potensial'

"Mae gwaith newydd ddechrau ar berswadio'r bobl hyn i ddod yn ôl i'r ddinas rywbryd yn y dyfodol gyda'u teuluoedd ....

"Gan fod pobl yn gwylio'r Uwch Gynghrair ar draws y byd mae Abertawe ar y llwyfan rhyngwladol.

"Gyda phobl yn dweud bod 'na 20 o gamerâu ym mhob gêm cartref a thua biliwn yn gwylio drwy'r byd mae 'na botensial arbennig i'r ddinas."

Ym mis Mai dywedodd y cyngor sir fod y gweithgareddau ar wefan Bae Abertawe 44% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Ac mae 'na gynnydd hefyd wedi bod yn nifer y rhai sy'n aros yng ngwestai'r ddinas.

Dywedodd Phil Sumbler, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Abertawe: "Mae proffil y ddinas a'r ardal ehangach wedi codi o ganlyniad i lwyddiant y clwb ac mae hynny yn siŵr o ddod â budd economaidd.

"Ond mae £58 miliwn yn anhygoel."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol