Gohirio cyfres newydd Talwrn y Beirdd am y tro

  • Cyhoeddwyd

Mae BBC Radio Cymru wedi cadarnhau y bydd darllediad o gyfres newydd o 'Talwrn y Beirdd' yn cael ei ohirio.

Mae nifer o feirdd yn cefnogi Eos - y gymdeithas newydd ar gyfer cyfansoddwyr ac artistiaid Cymraeg.

Mae Eos yn cynrychioli dros 300 o artistiaid Cymraeg.

Maen nhw mewn anghydfod gyda'r BBC ynglyn â thaliadau i gerddorion.

Fe fydd darllediad y gyfres yn cael ei ohirio tan y bydd cytundeb gydag Eos.

Mewn datganiad fis Rhagfyr dywedodd y tri bardd, Myrddin ap Dafydd, Twm Morys a Meirion MacIntyre Huws: "Oni bydd y BBC yng Nghymru yn dod i gytundeb gyda chwmni Eos, gan roi cydnabyddiaeth deilwng a chydradd i gyfansoddwyr Cymraeg, byddwn ni - sydd hefyd wedi trosglwyddo hawliau ein caneuon dan fantell Eos - yn tynnu hawliau darlledu ein barddoniaeth yn ôl oddi wrth y BBC yn ogystal.

"Byddwn yn ymgyrchu i sicrhau bod holl aelodau Barddas a Chwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn gwneud yr un modd."

Yn ôl y beirdd, byddai hynny yn effeithio ar ddarllediadau o Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Ŵyl Cerdd Dant yn 2013.

Hefyd gan y BBC