BBC Cymru Fyw

Ymosodiad yng Nghaergybi: Arestio dau ddyn

Published
Mae Heddlu'r Gogledd, sy'n ymchwilio i ymosodiad ar ddyn 29 oed, wedi arestio dau ddyn.
Roedd yr ymosodiad y tu allan i dafarn Albert Vaults yn Ffordd Stanley, Caergybi, am 11.20pm Ddydd Calan.
Cafodd dau ddyn lleol 20 a 24 oed eu harestio.
Dywedodd y Cwnstabl Howell Owens: "Roedd hwn yn ddigwyddiad creulon ac fe fydd angen llawdriniaeth ar wyneb y dioddefwr".
Dylai unrhyw dystion ffonio'r heddlu ar 101 neu Daclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.