BBC Cymru Fyw

Teyrnged teulu wedi damwain angheuol ym mhentref Gwersyllt

Published
image copyrightHeddlu Gogledd Cymru
image captionRoedd Ian Gallagher am fod yn filwr
Mae teulu dyn 17 oed a fu farw wedi gwrthdrawiad ar ffordd yn Sir Wrecsam wedi talu teyrnged iddo.
Roedd Ian Gallagher yn fyfyriwr a fu farw ar Ddydd Calan ger pentref Gwersyllt.
Cafodd ei ddisgrifio fel "myfyriwr cariadus anhunanol".
Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A541 Ffordd Yr Wyddgrug am 00.37am ar Ionawr 1 2013 rhwng cylchdro siop B&Q a phentref Gwersyllt.
Bu mewn gwrthdrawiad a char VW Polo.
Aed ag o i Ysbyty Maelor Wrecsam gydag anafiadau difrifol a bu farw yno yn ddiweddarach.

'Cefnogaeth'

Dywedodd y datganiad bod ei rieni, Alan ac Andrea Gallagher, ei frawd Phillip a'i chwaer Beth, a'i neiniau, teidiau, modrybedd, ewythrod a chefndryd wedi eu llethu gan gefnogaeth y gymuned leol a'i ffrindiau.
"Mae'r negeseuon a'r gefnogaeth yn y cymunedau yn Ninbych, Caerwys a Wrecsam wedi bod yn anhygoel," meddai ei dad.
"Rydym yn ddiolchgar iawn amdano."
Roedd Ian Gallagher yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Dinbych ac yn adnabyddus yng Nghaerwys, lle'r oedd ei nain a'i daid yn byw.
Roedd yn gobeithio ymuno gyda'r fyddin ac wedi bod yn hyfforddi yn y coleg yn Wrecsam.
"I ni, roedd o eisoes yn filwr ac roeddem yn hynod falch ohono a'r hyn y cyflawnodd," ychwanegodd ei dad.
"Doedd o byth yn barod i beidio sefyll am yr hyn oedd yn iawn.
"Roedd yn caru ei deulu a'i ffrindiau a bob tro yn rhoi eraill o flaen ei hun."
Fe wnaeth ei rieni dalu teyrnged hefyd i'r rhai geisiodd helpu eu mab wedi'r digwyddiad.
"Roedd y gwasanaethau brys, y staff meddygol yn wych ac rydym yn ddiolchgar iawn am bopeth wnaethon nhw i Ian.
"Allwn ni ddim diolch digon."

Straeon perthnasol

  • Llanc yn cael anafiadau difrifol