Asiantaeth yr Amgylchedd: 'Byddwch yn wyliadwrus'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Pryder ar ol rhagor o law.

Roedd 'na bedwar rhybudd llifogydd, a chwe rhybudd i fod yn wyliadwrus am lifogydd ddydd Llun ond dywedodd yr asiantaeth fod disgwyl i bethau wella erbyn dydd Mawrth.

Yn ôl swyddogion, mae lefelau'r afonydd yn parhau'n uchel ac mae'r tir yn wlyb iawn wedi'r tywydd gwlyb trwy gydol mis Rhagfyr.

Mae'r asiantaeth yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus am lifogydd ac mae modd cael y manylion diweddara' ar eu gwefan.

Roedd 'na rybuddion llifogydd mewn grym yn Nyffryn Dyfi, Dyffryn Conwy, Dyffryn Dyfrdwy isa' rhwng Llangollen a Chaer, a Dinbych-y-pysgod ar hyd Afon Ritec.

"Rydym wedi cael glaw cyson ers Rhagfyr 19," meddai Ceri Davies, rheolwr uned strategol yr asiantaeth.

"Yn amlwg, mae'r tir yn wlyb iawn. Rydym yn cynghori pobl i barhau'n wyliadwrus.

Disgrifiad o’r llun,
Gorlifodd Afon Tywi dros y penwythnos yng Nghaerfyrddin

"Mae mis Rhagfyr wedi bod yn hynod o ddrwg."

Trafferthion

Roedd dŵr yn achosi trafferthion i rai gwasanaethau trên yn y gogledd, canolbarth a'r gorllewin.

Dywedodd cwmni trenau Arriva fod bysiau yn cael eu defnyddio i gludo teithwyr rhwng Llanrwst a Blaenau Ffestiniog a rhwng Y Drenewydd a Machynlleth.

Roedd llifogydd yn effeithio ar wasanaethau yng Nglan-y-fferi, Sir Gaerfyrddin, ac roedd rhybudd y gallai rhai trenau tua'r dwyrain gael eu canslo.

Cafodd cwch diffoddwyr tân ei alw am fod dyn yn sownd mewn fan oherwydd glaw trwm yn Llandeilo Ferwallt, Penrhyn Gŵyr.

Mae'r dyn yn "iach ac yn ddiogel".

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd diffoddwyr tân eu galw am fod dyn yn sownd mewn fan yn Llandeilo Ferwallt, Penrhyn Gŵyr.

Brynhawn Llun roedd y B5106 wedi'i chau am gyfnod rhwng Stryd y Bont, Llanrwst, a Threfriw oherwydd llifogydd.

Ym Mhowys roedd yr A487 wedi'i chau rhwng Canolfan Hamdden Machynlleth a Derwenlas.

Gan fod yr A487 wedi'i chau rhwng Pont ar Ddyfi a Gorsaf Rheilffordd Machynlleth roedd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd y B4404 a thrwy bentref Llanwrin.

Yn Llansamlet, Abertawe, roedd Heol Fendrod wedi'i chau - ac oedi oherwydd damwain rhwng pedwar car wrth y gylchfan.

Yn Sir Castell Nedd Port Talbot roedd yn anodd teithio rhwng Glyn Nedd a'r Banwen ar yr A4109 oherwydd llifogydd.

Cyfyngiad

Yn Sir Fynwy roedd yr A4042 rhwng Llanelen a'r Fenni wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad oherwydd llifogydd - a thraffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd y B4296.

Roedd cyfyngiad o 30 milltir yr awr ar Bont Britannia oherwydd y gwyntoedd cryfion.

Yn ystod y bore cwympodd modfedd o law ar dir uchel yn y de.

Ddydd Sadwrn, cafodd criwiau tân yng nghanolbarth a gorllewin Cymru eu galw i ddelio â llifogydd mewn adeiladau yn Aberdaugleddau, Aberporth ac Ynys Bŷr ger Dinbych-y-pysgod.

Yn Sir Gaerfyrddin, cafodd dau o ganŵyr eu hachub yn ddiogel ar ôl iddynt ddisgyn i'r dŵr yn Afon Tywi yn Rhandirmwyn, ger Aberdyfi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol