Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen yn gwlychu i gadw'n sych

Cyhoeddwyd

Roedd aelodau tîm achub yn nofio yn un o lynnoedd Eryri ar ddiwrnod Calan i godi arian ar gyfer teclyn fydd yn helpu cadw eu cyfarpar yn sych.

Y nod yw codi £1,500 i dalu am reolydd fydd yn sychu cyfarpar aelodau Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen.

Yn ystod 2012 fe wnaeth y tîm ymateb i fwy na 130 o alwadau am gymorth ar lethrau'r Carneddau a'r Glyderau a mynyddoedd eraill.

Dywedodd llefarydd: "Mae rhai o'r galwadau wedi golygu bod y tîm wedi gorfod bod allan am sawl diwrnod yn olynol.

"Yn aml, does dim llawer o amser i sychu cyfarpar yr aelodau a sicrhau eu bod yn barod erbyn yr alwad nesaf."

Roedd aelodau'r tîm yn nofio ar draws Llyn Ogwen Ddydd Calan.