BBC Cymru Fyw

Edrych ymlaen at 'y ras fwya'' yn Aberpennar

Published
Mae'r Ras Nos Galan flynyddol fwya' erioed yn cael ei chynnal nos Lun.
Am y tro cyntaf ers cychwyn y ras 46 blynedd yn ôl, fydd dim modd cofrestru ar y diwrnod ei hun.
Mae'r digwyddiad yng nghanol Aberpennar bob blwyddyn er cof am y rhedwr chwedlonol Guto Nyth Brân.
Bydd gwesteion arbennig yn y ras ond mae eu henwau'n gyfrinachol tan y noson.
Y llynedd y chwaraewyr rygbi Shane Williams ac Ian Evans oedd y rhedwyr cudd.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae John Hartson, Mark Taylor, James Hook a Jamie Roberts wedi cymryd rhan.
Eleni mae'r trefnwyr yn dweud mai hwn fydd y digwyddiad mwyaf erioed.

O America

Mae 'na 800 o enwau ar gyfer y ras hwyr 5 cilomedr i oedolion a 200 yn y ras elit.
Mae 'na 150 o enwau hefyd ar gyfer pob ras oedran plant.
Daw rhedwyr o America, gyda rhai o Washington DC a San Diego eleni.
Mae'r rhedwr hynaf eleni, yn ôl y trefnwyr, yn 74 oed.
Bydd yr hwyl yn cychwyn am 4pm gyda rasys y plant cyn y ras elit ac yna'r ras hwyr.
Bydd arddangosfa tân gwyllt arbennig hefyd.

'Datblygu'

Ond yr uchafbwynt i bawb fydd ymddangosiad y rhedwr neu redwyr cudd.
"Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol i Aberpennar ac mae 'na filoedd yn dod i gefnogi'r rhedwyr," meddai Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan a Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf.
Dywedodd Andrew Morgan, un o aelodau'r pwyllgor a chynghorydd lleol: "Mae'n ddigwyddiad arbennig iawn ac mae'n braf ei weld yn datblygu o flwyddyn i flwyddyn."

Straeon perthnasol

  • Aberpennar: Ras nos Galan 2011