Pryder am lifogydd gyda disgwyl mwy o law trwm ddydd Sul

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Afon Tywi orlifo ei glannau ddydd Sadwrn yng Nghaerfyrddin

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gofyn i bobl fod ar eu gwyliadwraeth oherwydd posibilrwydd o lifogydd wrth i fwy o law ddisgyn mewn rhannau helaeth o Gymru.

Mae'r Asiantaeth bellach wedi cyhoeddi chwe rhybudd llifogydd ac mae 'na ddegau o rybuddion bod llifogydd yn bosibl yng Nghymru.

Yn ôl arbenigwyr mae disgwyl i law trwm effeithio ar Gymru tua amser cinio ddydd Sul gyda chymaint â 80 mm o law ar dir uchel yn Eryri.

Daw hyn ar ôl glaw trwm nos Wener a bore Sadwrn.

O ganlyniad i hwnnw cafodd y gwasanaeth tân eu galw i achosion o lifogydd yn Aberdaugleddau, Aberporth ac Ynys Bŷr oddi ar arfordir Dinbych-y-Pysgod ddydd Sadwrn.

Mae'r rhybuddion llifogydd ar Afonydd Tywi yn Abergwili; Cothi ym Mhontargothi a Phontynyswen; Dyffryn Dyfi, dros Bont Dyfi a'r A487; Dyffryn Conwy; Afon Ritec yn Ninbych-y-Pysgod a'r Ddyfrdwy Isa' o Langollen i Gaer.

Hefyd cafodd nifer o ffyrdd eu heffeithio yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Phowys.

Bu'r A40 ar gau mewn sawl lle, yn Aberhonddu, Pontsenni, Llandeilo a Chas-blaidd ddydd Sadwrn.

Defnyddio cwch

Bu diffoddwyr yn clirio dŵr o dafarn y Priory yn Aberdaugleddau a bu swyddogion yn trafod pa gamau i'w cymryd oherwydd pryder o lifogydd o bwll mawr o ddŵr.

Fe allai'r dŵr yno orlifo a lledu i ardal ehangach gan nad yw'r dŵr yn clirio.

Cafodd chwech o ddiffoddwyr tân o Ddinbych-y-Pysgod eu hanfon i Ynys Bŷr gyda chwch i helpu criw o wirfoddolwyr i daclo llifogydd yno.

Bu'n rhaid iddyn nhw ddychwelyd gyda hofrennydd am fod y môr rhy arw.

Yn ôl Owain Wyn Evans, sy'n cyflwyno'r tywydd i BBC Cymru, y pryder yw bod y tir yn dal yn wlyb iawn.

"Dydi lefel yr afonydd ddim wedi cael amser i ddychwelyd i'r lefel arferol.

"Mae gan Y Swyddfa Dywydd rybudd melyn ar draws y rhan fwyaf o Gymru heddiw, rhybudd am law trwm."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol