BBC Cymru Fyw

Iaith: Gweithiwr siop yn cythruddo cyn Archdderwydd

Published
image copyrightWales News Service
image captionDr Robyn Lewis: Am gael talu ei fil yn Gymraeg
Cafodd yr heddlu eu galw i siop ym Mhwllheli, Gwynedd, ar ôl i gwsmer wrthod talu - ar ôl i aelod o'r staff wrthod rhoi'r bil yn Gymraeg.
Roedd y cyn Archdderwydd Robyn Lewis, 83 oed, yn mynnu cael y bil yn Gymraeg.
Yn ôl Dr Lewis roedd yr aelod staff wedi siarad ag o yn Gymraeg tan ei bod yn amser talu.
Roedd o am iddi ofyn iddo am Bum-deg-wyth punt, chwedegdau."
Ond hyn hytrach meddai: "Fe wnaeth y ddynes ifanc, sy'n siarad Cymraeg yn rhugl ail adrodd y bil yn Saesneg.
"Er i mi ofyn iddi ei ailadrodd yn Gymraeg, fe wnaeth hi ei ddweud unwaith eto yn Saesneg.
"Fe wnes i ddweud y byddwn yn gofyn unwaith eto iddi ei ddweud yn Gymraeg, ond fe wnaeth hi ei ddweud yn Saesneg am y trydydd tro."
Fe alwyd ar reolwr y Spar i ddatrys yr anghydweld.
Pan wrthododd Dr Lewis dalu neu adael y siop fe alwyd am yr heddlu.
Pan ddaeth yr heddlu, doedd yr heddwas ddim yn siarad Cymraeg ac fe alwyd am gymorth heddwas arall.
Dywedodd Dr Lewis: "Cafodd y peth ei ddatrys pan roddwyd aelod arall o'r staff wnaeth gyflawni'r cyfan yn Gymraeg.
"Fe wnes i dalu a gadael," meddai.
"Y cwbl o ni'n ei ofyn oedd ateb yn fy mamiaith yn fy ngwlad fy hunain."
Dywedodd Conrad Davies, rheolwr y siop: "Doedd y cwsmer ddim yn hapus, felly fe wnaethom alw'r heddlu gan ei fod wedi gwrthod talu am ei nwyddau.
"Roedd y digwyddiad wedi achosi ypset mawr i aelod o'n staff."