David Jones: Yn sôn bod rhagolygon da i'r economi

David Jones AS Image copyright PA
Image caption Yn ôl Mr Jones mae angen i Gymru sicrhau bod ei dwy Lywodraeth yn gweithio gyda'i gilydd

Dywed Ysgrifennydd Cymru, David Jones fod seiliau cadarn dros gredu y bydd rhagolygon Cymru yn gwella'n sylweddol dros y 12 mis nesaf.

Yn ei neges flwyddyn newydd dywedodd Mr Jones fod cyhoeddiadau ynglŷn â thrydaneiddio rheilffyrdd ac am atomfa newydd yn dangos bod Cymru "ar agor i fusnes."

Dywedodd mai un o'i flaenoriaethau bydd cryfhau cysylltiadau rhwng llywodraeth Cymru a San Steffan.

Fe wnaeth Mr Jones, AS Gorllewin Clwyd, gamu i swydd Ysgrifennydd Cymru ar ôl ymadawiad Cheryl Gillan ym mis Medi.

Yn ôl Mr Jones mae ansicrwydd y farchnad fyd-eang yn parhau i greu problemau.

"Serch hynny, mae'r ddwy set ddiweddaraf o ffigurau'r farchnad lafur wedi dangos bod diweithdra'n disgyn, a bod cyflogaeth yn codi, ac mae cwrdd â llawer o'r arweinwyr busnes a ddywedodd fod ganddynt hyder newydd yn y dyfodol wedi codi fy nghalon."

Budd

Soniodd am benderfyniad llywodraeth San Steffan i drydaneiddio'r rhwydwaith drenau o Gaerdydd i Abertawe a chymoedd y de, gan ddisgwyl "y bydd Cymru yn cael budd uniongyrchol ac anuniongyrchol o bron i £2 biliwn."

Ychwanegodd mai hwn oedd y "cyhoeddiad mwyaf arwyddocaol i Gymru yng nghyswllt ei seilwaith ers degawdau."

Dywedodd hefyd fod trafodaethau diweddar wedi bod "ynghylch datblygu achos busnes cadarn dros drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Caergybi a Crewe."

Yn ôl Mr Jones ei brif uchelgais i'r dyfodol oedd " sicrhau dyfodol i gynhyrchu ynni niwclear ar Ynys Môn...ac felly roeddwn yn hynod falch o groesawu ymrwymiad Hitachi i fuddsoddi mewn ynni niwclear newydd yn Wylfa B".

'Ansawdd uchel'

"Bydd y safle'n chwarae rhan allweddol wrth sicrhau cyflenwad ynni'r wlad, a bydd yn un o brif ysgogwyr twf economaidd, gan sicrhau rhwng 5,000 a 6,000 o swyddi adeiladu i ogledd Cymru, yn ogystal â hyd at 1,000 o gyfleoedd gwaith o ansawdd uchel, gyda chyflogau da, pan fydd y safle'n weithredol.

Wrth droi at faterion cyfansoddiadol dywedodd fod comisiwn Silk ar ddatganoli wedi dechrau ar ail ran ei waith, sef adolygu pwerau cyfredol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Yn ystod y 12 mis nesaf byddaf yn casglu tystiolaeth ac yn ystyried setliad datganoli Cymru yn drylwyr cyn cyflwyno adroddiad ar ei ganfyddiadau yng ngwanwyn 2014.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.