David Jones: Yn sôn bod rhagolygon da i'r economi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Mr Jones mae angen i Gymru sicrhau bod ei dwy Lywodraeth yn gweithio gyda'i gilydd

Dywed Ysgrifennydd Cymru, David Jones fod seiliau cadarn dros gredu y bydd rhagolygon Cymru yn gwella'n sylweddol dros y 12 mis nesaf.

Yn ei neges flwyddyn newydd dywedodd Mr Jones fod cyhoeddiadau ynglŷn â thrydaneiddio rheilffyrdd ac am atomfa newydd yn dangos bod Cymru "ar agor i fusnes."

Dywedodd mai un o'i flaenoriaethau bydd cryfhau cysylltiadau rhwng llywodraeth Cymru a San Steffan.

Fe wnaeth Mr Jones, AS Gorllewin Clwyd, gamu i swydd Ysgrifennydd Cymru ar ôl ymadawiad Cheryl Gillan ym mis Medi.

Yn ôl Mr Jones mae ansicrwydd y farchnad fyd-eang yn parhau i greu problemau.

"Serch hynny, mae'r ddwy set ddiweddaraf o ffigurau'r farchnad lafur wedi dangos bod diweithdra'n disgyn, a bod cyflogaeth yn codi, ac mae cwrdd â llawer o'r arweinwyr busnes a ddywedodd fod ganddynt hyder newydd yn y dyfodol wedi codi fy nghalon."

Budd

Soniodd am benderfyniad llywodraeth San Steffan i drydaneiddio'r rhwydwaith drenau o Gaerdydd i Abertawe a chymoedd y de, gan ddisgwyl "y bydd Cymru yn cael budd uniongyrchol ac anuniongyrchol o bron i £2 biliwn."

Ychwanegodd mai hwn oedd y "cyhoeddiad mwyaf arwyddocaol i Gymru yng nghyswllt ei seilwaith ers degawdau."

Dywedodd hefyd fod trafodaethau diweddar wedi bod "ynghylch datblygu achos busnes cadarn dros drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Caergybi a Crewe."

Yn ôl Mr Jones ei brif uchelgais i'r dyfodol oedd " sicrhau dyfodol i gynhyrchu ynni niwclear ar Ynys Môn...ac felly roeddwn yn hynod falch o groesawu ymrwymiad Hitachi i fuddsoddi mewn ynni niwclear newydd yn Wylfa B".

'Ansawdd uchel'

"Bydd y safle'n chwarae rhan allweddol wrth sicrhau cyflenwad ynni'r wlad, a bydd yn un o brif ysgogwyr twf economaidd, gan sicrhau rhwng 5,000 a 6,000 o swyddi adeiladu i ogledd Cymru, yn ogystal â hyd at 1,000 o gyfleoedd gwaith o ansawdd uchel, gyda chyflogau da, pan fydd y safle'n weithredol.

Wrth droi at faterion cyfansoddiadol dywedodd fod comisiwn Silk ar ddatganoli wedi dechrau ar ail ran ei waith, sef adolygu pwerau cyfredol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Yn ystod y 12 mis nesaf byddaf yn casglu tystiolaeth ac yn ystyried setliad datganoli Cymru yn drylwyr cyn cyflwyno adroddiad ar ei ganfyddiadau yng ngwanwyn 2014.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol