Haf Morris, enw cyfarwydd ym myd cerdd dant, wedi marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd Haf Morris Fedal Syr TH Parry-Williams er clod yn 2009

Bu farw Haf Morris, un o hoelion wyth y byd cerdd dant, ar Ddydd Nadolig.

Roedd hi'n 79 oed.

Yn wreiddiol o Aberangell, bu'n athrawes gerdd ar Ynys Môn am flynyddoedd.

Yn 2009 fe dderbyniodd Fedal Syr TH Parry Williams yn yr Eisteddfod Genedlaethol er clod am "ei hymroddiad i Gymru a'r Pethe dros y blynyddoedd."

Roedd hi wedi hyfforddi partïon, corau ac unigolion yn ogystal â bod yn osodwr cerdd dant.

Gwreiddiau'n bwysig

Roedd hi hefyd yn feirniad uchel ei pharch mewn eisteddfodau bach a mawr.

"Dwi'n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi rhoi cymaint o ffydd yndda i i dderbyn y Fedal yma," meddai Ms Morris yn 2009.

"Rhaid dweud mai fy magwraeth yn Nyffryn Dyfi oedd yn ddylanwad arbennig."

Roedd Ms Morris wedi symud i Ynys Môn ond roedd ei gwreiddiau yn Nyffryn Dyfi yn dal yn bwysig iddi.

Prifathro Ysgol Gynradd Aberangell oedd ei thad ac oddi yno aeth Ms Morris ymlaen i Ysgol Dr Williams yn Nolgellau a Phrifysgol Caerdydd i astudio cerdd cyn cael cymhwyster dysgu.

Bu'n dysgu yn Llangefni cyn symud i Ysgol Syr Thomas Jones yn Amlwch lle bu'n athrawes gerdd am 28 mlynedd.

Ers y dyddiau cynnar un o'i phrif amcanion oedd helpu plant a phobl ifanc.

"Rhaid i ni barchu'r hen draddoddiad," meddai.

"Dyna beth sy'n bwysig, sicrhau bod ein treftadaeth werthfawr yn parhau."

Roedd hi'n gyfrifol am sefydlu Adran ac Aelwyd yr Urdd yn Aberangell a dros y blynyddoedd gweithiodd yn wirfoddol wrth gyfrannu a chyfoethogi diwylliant ardaloedd fel Trawsfynydd, Llangefni ac Amlwch.

Roedd hi'n gefnogol iawn i Gymdeithas Cerdd Dant Cymru a hi oedd yn gyfrifol am y cwrs preswyl blynyddol.

Caiff ei nodiadau yng nghyfrol Allwedd y Tannau eu disgrifio fel rhai "gwerthfawr wrth roi arweiniad a chadw safonau'r grefft".

Straeon perthnasol