Dim trafferthion ar noson fawr

Revellers out on the town Image copyright Getty Images
Image caption Doedd dim digwyddiadau mawr ar Nos Wener Gwallgof yn ôl holl heddluoedd Cymru

Aeth un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn am bartïon heibio yn gymharol ddidrafferth, medd heddluoedd Cymru.

Mae'r nos Wener olaf cyn y Nadolig yn cael ei adnabod fel Gwener Gwallgof neu Ddydd Gwener Du wrth i filoedd o bobl fynd allan i ddathlu'r Nadolig.

Ond dywedodd holl heddluoedd Cymru na fu mwy o arestiadau na'r disgwyl eleni.

Dywedodd Heddlu Gwent: "Ar y cyfan roedd ein swyddogion yn hapus gyda'r noson."

Cafodd 34 o bobl eu harestio yn ardal Heddlu Gwent rhwng 7pm nos Wener a 3am fore Sadwrn - y mwyafrif am droseddau'n ymwneud â'r drefn gyhoeddus - o gymharu â 52 ar yr un noson yn 2011.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod y gwaith wedi bod yn normal am y cyfnod yma o'r flwyddyn, a dywedodd llefarydd:

"Dydw i ddim yn credu bod mwy o waith na'r disgwyl. Doedd hi ddim yn ddistaw, ond dim mwy na'r arfer."

Dywedodd llefarydd ar ran heddlu Dyfed Powys na fu'n rhaid i swyddogion ddelio gyda "dim byd mwy na'r dathlu arferol".

Ychwanegodd Heddlu Gogledd Cymru na fu unrhyw ddigwyddiadau o bwys dros nos chwaith.

Roedd Heddluoedd De Cymru a Gwent wedi bod yn atgoffa dynion ifanc i beidio colli eu tymer wrth fynd allan i ddathlu, gydag ymgyrch bosteri mewn tafarnau a chlybiau.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.