Dim trafferthion ar noson fawr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim digwyddiadau mawr ar Nos Wener Gwallgof yn ôl holl heddluoedd Cymru

Aeth un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn am bartïon heibio yn gymharol ddidrafferth, medd heddluoedd Cymru.

Mae'r nos Wener olaf cyn y Nadolig yn cael ei adnabod fel Gwener Gwallgof neu Ddydd Gwener Du wrth i filoedd o bobl fynd allan i ddathlu'r Nadolig.

Ond dywedodd holl heddluoedd Cymru na fu mwy o arestiadau na'r disgwyl eleni.

Dywedodd Heddlu Gwent: "Ar y cyfan roedd ein swyddogion yn hapus gyda'r noson."

Cafodd 34 o bobl eu harestio yn ardal Heddlu Gwent rhwng 7pm nos Wener a 3am fore Sadwrn - y mwyafrif am droseddau'n ymwneud â'r drefn gyhoeddus - o gymharu â 52 ar yr un noson yn 2011.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod y gwaith wedi bod yn normal am y cyfnod yma o'r flwyddyn, a dywedodd llefarydd:

"Dydw i ddim yn credu bod mwy o waith na'r disgwyl. Doedd hi ddim yn ddistaw, ond dim mwy na'r arfer."

Dywedodd llefarydd ar ran heddlu Dyfed Powys na fu'n rhaid i swyddogion ddelio gyda "dim byd mwy na'r dathlu arferol".

Ychwanegodd Heddlu Gogledd Cymru na fu unrhyw ddigwyddiadau o bwys dros nos chwaith.

Roedd Heddluoedd De Cymru a Gwent wedi bod yn atgoffa dynion ifanc i beidio colli eu tymer wrth fynd allan i ddathlu, gydag ymgyrch bosteri mewn tafarnau a chlybiau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol