BBC Cymru Fyw

Wal wedi dymchwel ar lwybr

Published
Mae wal wedi dymchwel gan daflu 30 tunnell o rwbel ar lwybr cerdded yn Abertawe.
Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei bod wedi cael eu galw i Clifton Place yn y ddinas am 10:23am fore Sadwrn.
Roedd darn mawr o'r wal wedi dymchwel ar y llwybr.
Mae timau achub gyda chŵn ar y safle ar hyn o bryd er mwyn ceisio canfod os oes rhywun wedi cael eu dal yn y digwyddiad.
Mwy i ddilyn.