Hyfforddwr gyrru'n euog o gyffwrdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Fe gafwyd hyfforddwr gyrru yn euog o gyffwrdd menywod yn amhriodol yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener.

Roedd Robert Delabertouche, 55 oed o Riwlas ger Bangor, wedi gwadu deg cyhuddiad o gyffwrdd pump o fenywod rhwng 18 a 39 oed yn rhywiol.

Fe'i cafwyd yn euog o wyth cyhuddiad ac yn ddieuog o ddau.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth wrth i'r barnwr ddisgwyl am adroddiad cyn ei ddedfrydu, ond awgrymodd y Barnwr John Rogers QC:

"Mae'r canllawiau yn awgrymu gorchymyn cymunedol o ryw fath neu ddedfryd o garchar gohiriedig."

Bydd rhaid i Delabertouche gofrestru fel troseddwr rhyw, ac fe fydd yr erlyniad yn ceisio am orchymyn troseddau rhywiol yn ei erbyn fydd yn ei wahardd rhag dysgu menywod i yrru heb oruchwyliaeth.