Yr heddlu'n apelio am wybodaeth am lofruddiaeth yn 2004

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwobr o £25,000 ar gael am wybodaeth fydd yn arwain at euogfarn i lofrudd Kevin Lavelle

Mae ditectifs yn ymweld â Phontypridd wrth iddyn nhw ymchwilio i lofruddiaeth dyn y tu allan i dafarn yn Sir Rhydychen wyth mlynedd yn ôl.

Mae'r heddlu, sy'n cynnig gwobr o £25,000 am wybodaeth, yn dosbarthu posteri ym Mhontypridd wedi marwolaeth Kevin Lavelle, 29 oed, yn 2004.

Bu ymosodiad ar Mr Lavelle yn Grimsbury ger Banbury wedi iddo fod mewn ffrae gyda nifer o Gymry.

Cafodd y tad i ddau o Bootle, Glannau Mersi, ei daro gyda bar haearn.

Penderfynodd cwest yn 2009 ei fod wedi cael ei ladd yn anghyfreithlon y tu allan i dafarn y Cricketer's lle'r oedd grŵp o ddynion o dde Cymru wedi bod yn aros.

Manylion y wobr

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Steve Duffy, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rydym yn amau'n gry' bod y person sy'n gyfrifol yn byw yn ardal de Cymru.

"Rydym yn mynd i Bontypridd, ac fe fyddwn yn cynnal ymholiadau yn yr ardal yna."

Roedd Mr Lavelle yn gweithio yn ardal Banbury fel gyrrwr craen. Does neb wedi eu cael yn euog o'i lofruddiaeth.

Mae gwobr o £25,000 ar gael am wybodaeth fydd yn arwain at erlyniad llwyddiannus o'i lofrudd. Mae hynny'n cynnwys £10,000 gan Heddlu Dyffryn Tafwys, £10,000 gan Gronfa Cyfiawnder i Kevin Lavelle a £5,000 gan elusen Taclo'r Tacle.

Ychwanegodd Mr Duffy: "Rwy'n credu bod y bobl sy'n gyfrifol am y digwyddiad yma wedi trafod y mater gyda phobl eraill, ac efallai y byddai rhai o'r rheini ddim mor deyrngar ac yn cael eu temtio gan swm mor fawr o arian.

"Rwy'n credu'n gryf bod o leiaf un person yma sydd ddim yn gysylltiedig â'r digwyddiad sy'n ymwybodol o'r amgylchiadau, ac fe fyddwn i'n annog y person yna i gysylltu â ni."

Dywedodd bod y wobr ar gael am fanylion sy'n cael eu rhoi yn ddienw "os nad yw'r person yn ddigon hyderus i siarad â mi yn uniongyrchol".

Straeon perthnasol