Cerddorion Cymraeg yn gwrthod cynnig y BBC

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC Wales
Disgrifiad o’r llun,
Dim cytundeb eto rhwng y BBC ac EOS, y corff sy'n cynrychioli dros 300 o artistiaid a chyfansoddwyr Cymraeg.

Mae'r BBC wedi cyhoeddi bod EOS, y corff sy'n cynrychioli cannoedd o gerddorion a chyfansoddwyr Cymraeg wedi gwrthod cynnig ariannol y gorfforaeth i sicrhau'r hawliau i ddarlledu miloedd o ganeuon o fis Ionawr ymlaen.

Ffurfiwyd EOS am fod y cerddorion sy'n aelodau ohono yn anhapus a'r taliadau sydd bellach ar gael trwy asiantaeth freindaliadau'r PRS (Performing Rights Society).

Dywed y BBC y byddai eu cynnig wedi golygu cynnydd "sylweddol ac arwyddocaol" yn y taliadau y maen nhw'n eu derbyn am ddarlledu eu gwaith ar Radio Cymru, ond ni chafwyd cytundeb wedi trafodaethau diweddar i geisio datrys yr anghydfod.

'Ddim yn realistig'

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies eu bod wedi gwrando yn astud ar bryderon y cerddorion:

"Yn anffodus, heddiw fe wrthododd EOS y cynnig, ac fe fynnon nhw fwy na dengwaith yr hyn sy'n cael ei dalu ar hyn o bryd. Dyw hynny ddim yn realistig mewn cyfnod pan mae pob darlledwr cyhoeddus yn wynebu toriadau."

Dywedodd Dafydd Roberts ar ran EOS eu bod wedi eu siomi'n arw bod y BBC wedi cyhoeddi datganiad newyddion yn ystod trafodaethau heddiw, gan ychwanegu bod hynny'n amhriodol.

Mae EOS o'r farn nad ydy'r BBC yn dymuno cynnal trafodaethau pellach.

Cwmni newydd

Gwrthododd Mr Roberts honiad y BBC fod eu cynnig yn un hael a mynnodd fod EOS wedi ildio mwy na'r BBC yn ystod y trafodaethau.

Dywedodd ei fod wedi ei siomi fod y BBC wedi parhau i gyfeirio at lefel y taliadau sydd ar gael trwy'r PRS. Roedd hyn meddai yn dangos diffyg dealltwriaeth oherwydd bod EOS yn gwmni newydd heb unrhyw gysylltiad â'r PRS.

Mae'r BBC bellach yn disgwyl y bydd angen torri nôl ar oriau darlledu Radio Cymru yn y flwyddyn newydd.

Yn ôl Rhodri Talfan Davies: "Fe fyddwn ni nawr yn gorfod peidio â chwarae rhan helaeth o'r gerddoriaeth sy'n gyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru o 1 Ionawr - penderfyniad sy'n peryglu ac yn niweidio gwasanaeth sydd wrth galon bywyd a diwylliant Cymraeg

"Fe fyddwn yn annog EOS i ail-ystyried eu safiad ac i ail gydio yn y trafodaethau cyn gynted a phosib. Yn y cyfamser fe fyddwn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i warchod y gwasanaeth gwerthfawr mae Radio Cymru yn ei gynnig i'r gwrandawyr."

Yn ôl y BBC, fe gynigiodd y gorfforaeth ymestyn y trafodaethau neu fynd at wasanaeth cymodi annibynnol, ac mae'r BBC nawr yn ystyried gofyn i dribiwnlys hawlfraint annibynnol benderfynu ar bris teg am y gerddoriaeth.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol