Heddlu yn paratoi am noson fawr wrth i bobl ddathlu'r Nadolig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i filoedd o bobl fynd allan i ddathlu'r Nadolig ar "Ddydd Gwener Du"

Mae heddluoedd Cymru yn paratoi am un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn pan fydd partïon ledled Cymru i ddathlu'r Nadolig.

Mae'n cael ei adnabod fel 'Dydd Gwener Du', ac mae disgwyl i filoedd o bobl dreulio'r noson yn dathlu.

Mae heddluoedd a chynghorau Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i gadw pobl yn ddiogel ar y noson.

Bydd Partneriaeth Abertawe Ddiogelach yn gwerthu sandalau 'fflip-fflop' ar ôl gweld merched yn cerdded yn droednoeth o gwmpas y ddinas mewn blynyddoedd a fu.

Prysurdeb

Mae Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn atgoffa dynion ifanc i beidio â cholli eu tymer dros yr Ŵyl, ac mae posteri wedi eu gosod mewn tafarnau a chlybiau i drosglwyddo negeseuon diogelwch yr heddlu, ac mae ffilm fer ar wefan 'Peidiwch Cael Hunllef Dros y Nadolig' sy'n dangos canlyniadau goryfed.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Julian Kirby: "Mae canol trefi yn brysurach nawr gyda mwy o bobl yn mynd allan i fwynhau partïon Nadolig gyda ffrindiau a chydweithwyr.

"Bydd plismyn ar batrôl i sicrhau fod pobl yn cael amser da a diogel, ond ni fyddan nhw'n diodde' trais o dan unrhyw amgylchiadau, ac fe fyddan nhw'n ymyrryd yn gynnar er mwyn atal digwyddiadau bach rhag gwaethygu."

Mae Partneriaeth Diogelwch Wrecsam wedi lansio ymgyrch 'Meddyliwch yn Ddiogel: Yfwch yn Ddiogel' sy'n canolbwyntio eleni ar yfed dan oed.

Bydd canolfan gymorth yng Nglan-yr-Afon am y tro cyntaf lle bydd heddlu a pharafeddygon yn rhoi cyngor a chymorth i bobl sy'n dathlu.

Dywedodd y Prif Arolygydd Alex Goss o Heddlu Gogledd Cymru: "Ein nod yw annog pobl i yfed yn gyfrifol ac i gofio y gall goryfed effeithio ar ymddygiad pobl gan arwain at oblygiadau difrifol.

"Mae ein neges yn syml - ni fyddwn yn diodde' ymddygiad gwrthgymdeithasol na thrais yn Wrecsam."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol