BBC Cymru Fyw

Heddlu yn paratoi am noson fawr wrth i bobl ddathlu'r Nadolig

Published
image copyrightGetty Images
image captionMae disgwyl i filoedd o bobl fynd allan i ddathlu'r Nadolig ar "Ddydd Gwener Du"
Mae heddluoedd Cymru yn paratoi am un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn pan fydd partïon ledled Cymru i ddathlu'r Nadolig.
Mae'n cael ei adnabod fel 'Dydd Gwener Du', ac mae disgwyl i filoedd o bobl dreulio'r noson yn dathlu.
Mae heddluoedd a chynghorau Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i gadw pobl yn ddiogel ar y noson.
Bydd Partneriaeth Abertawe Ddiogelach yn gwerthu sandalau 'fflip-fflop' ar ôl gweld merched yn cerdded yn droednoeth o gwmpas y ddinas mewn blynyddoedd a fu.

Prysurdeb

Mae Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn atgoffa dynion ifanc i beidio â cholli eu tymer dros yr Ŵyl, ac mae posteri wedi eu gosod mewn tafarnau a chlybiau i drosglwyddo negeseuon diogelwch yr heddlu, ac mae ffilm fer ar wefan 'Peidiwch Cael Hunllef Dros y Nadolig' sy'n dangos canlyniadau goryfed.
Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Julian Kirby: "Mae canol trefi yn brysurach nawr gyda mwy o bobl yn mynd allan i fwynhau partïon Nadolig gyda ffrindiau a chydweithwyr.
"Bydd plismyn ar batrôl i sicrhau fod pobl yn cael amser da a diogel, ond ni fyddan nhw'n diodde' trais o dan unrhyw amgylchiadau, ac fe fyddan nhw'n ymyrryd yn gynnar er mwyn atal digwyddiadau bach rhag gwaethygu."
Mae Partneriaeth Diogelwch Wrecsam wedi lansio ymgyrch 'Meddyliwch yn Ddiogel: Yfwch yn Ddiogel' sy'n canolbwyntio eleni ar yfed dan oed.
Bydd canolfan gymorth yng Nglan-yr-Afon am y tro cyntaf lle bydd heddlu a pharafeddygon yn rhoi cyngor a chymorth i bobl sy'n dathlu.
Dywedodd y Prif Arolygydd Alex Goss o Heddlu Gogledd Cymru: "Ein nod yw annog pobl i yfed yn gyfrifol ac i gofio y gall goryfed effeithio ar ymddygiad pobl gan arwain at oblygiadau difrifol.
"Mae ein neges yn syml - ni fyddwn yn diodde' ymddygiad gwrthgymdeithasol na thrais yn Wrecsam."