Clywedog: Gwrthod apêl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw pedwar ar ôl i'r car yr oedden nhw'n teithio ynddo blymio i Lyn Clywedog

Mae dyn wnaeth achosi marwolaeth pedwar o bobl drwy yrru'n ddiofal wedi coll ei apêl yn erbyn ei ddedfryd o bedair blynedd o garchar.

Bu farw Emyr Glyn Griffith, 66 oed, Phyllis Iris Hooper, 84 oed, Peter Briscome, 14 oed, a Liam Govier, 14 oed, pan wyrodd eu car oddi ar y briffordd ac i mewn i Lyn Clywedog fis Ebrill y llynedd.

Dywedodd y Llys Apêl wrth Gordon Dyche, 25 oed o Lanbrynmair, fod y ddedfryd yn un deg.

Fe wnaeth car Dyche daro yn erbyn car oedd yn cael ei yrru gan Denise Griffith o Bontypridd wrth iddo geisio ei oddiweddyd.

Dim ond Mrs Griffith, 56 oed, wnaeth oroesi ar ôl i'r car blymio i'r llyn.

Cafodd Dyche ei ddedfrydu i bedair blynedd o garchar gan Lys y Goron Caernarfon ym mis Awst.

Ar frys

Clywodd y Llys Apêl fod Dyche ar frys i gyrraedd ei waith oherwydd ei fod yn hwyr.

Roedd wedi dilyn VW Passat Mrs Griffith am tua milltir a hanner.

Yna wrth i'r Passat roi arwydd i droi i'r dde, fe geisiodd Dyche ei basio, gan daro cefn y car.

Roedd cyfreithwyr Dyche wedi gofyn am leihau'r ddedfryd gan ddadlau mai eiliad o ddiffyg canolbwyntio oedd ar fai, yn hytrach na chyfnod hir o yrru'n wael.

Roedd yna gar arall o flaen Dyche pan geisiodd basio'r Passat.

Gwrthodwyd ei apêl dywedodd y barnwyr: "Roedd hwn yn yrru gwael gan geisio pasio dau gar pan nad oedd y gyrrwr yn gallu gweld goleuadau'r car ar y blaen yn rhoi arwydd i droi."

Straeon perthnasol