Pwyllgor o ASau yn beirniadu £450,000 o dâl diswyddo i George Entwistle

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond am 54 niwrnod y bu George Entwistle yn Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Mae'r penderfyniad i dalu £450,000 i gyn Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC George Entwistle - wnaeth ymddiswyddo yn sgil sgandal Newsnight - wedi ei ddisgrifio fel "defnydd di-hid" o arian cyhoeddus.

Yn ôl Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus San Steffan doedd y taliad i Mr Entwistle, wedi iddo dreulio 54 niwrnod yn y swydd, ddim yn cyfateb i ddisgwyliadau'r cyhoedd.

Dywedodd Ymddiriedolaeth y BBC eu bod wedi gofyn am gyngor cyfreithiol ynglŷn â hawlio'r arian yn ôl, gan ychwanegu bod hyn yn annhebygol o ddigwydd.

Yn ôl Margaret Hodge, cadeirydd y pwyllgor, roedd y swm y derbyniodd Mr Entwistle ddwywaith yn fwy na'r ffigwr nodwyd yn ei gytundeb.

Byd real?

Roedd hefyd wedi derbyn blwyddyn o yswiriant meddygol ac arian ar gyfer cyngor cysylltiadau cyhoeddus, meddai

Dywedodd Guto Bebb, AS Ceidwadol Aberconwy ac aelod o'r pwyllgor:

"Y pryder sydd ganddon ni fel pwyllgor ydy'r ffaith fod y BBC wedi ymddangos fel eu bod nhw'n defnyddio arian y rhai sy'n talu'r drwydded mewn ffordd flêr a diffyg ystyriaeth am werth am arian".

"Pan welwch chi rai sy'n ennill £300,000 a mwy yn cael gadael y BBC gyda setliad sydd ddwywaith eu cyflog, mae rhywun yn gofyn ydi'r BBC yn byw mewn byd real?

"I fod yn deg efo'r BBC ac Ymddiriedolaeth y BBC, rydan ni'n gweld symud i'r cyfeiriad cywir.

"Mae 'na leihad o 27% yn nifer y rheolwyr ac yn yr un modd wedi cael addewidion bod y broses o dalu pobl y tu hwnt i'w hawliau nhw i adael y BBC yn dod i ben.

"Ond fe fydden ni'n dymuno gweld nhw yn dangos eu bod yn deall pryderon y rhai sy'n talu'r drwydded, pam bod 'na 400 o reolwyr yn teimlo bod ganddyn nhw hawl i gael yswiriant iechyd preifat er enghraifft?"

'Telerau posib'

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod taliadau a phecynnau diswyddo uwch swyddogion eraill y gorfforaeth, wedi bod "yn or-hael", roedd y rhain yn cynnwys gan gynnwys taliad o bron i £1 miliwn i Mark Byford, y cyn-ddirprwy gyfarwyddwr cyffredinol, a adawodd y llynedd.

"Ers 2010 mae dros £4 miliwn wedi ei dalu mewn taliadau diswyddo i 10 uwch swyddog. Mae'r gorfforaeth yn darparu yswiriant meddygol preifat i 422 o uwch reolwyr fel rhan o'u pecynnau cydnabyddiaeth," meddai Mrs Hodge.

Dywedodd llefarydd ar ran Ymddiriedolaeth y BBC: "Wrth gwrs mae £450,000 yn swm sylweddol iawn, ond dyma'r telerau gorau posib o dan yr amgylchiadau.

"Fe esboniwyd eisoes wrth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, mae'n anghywir i awgrymu y bu gan yr ymddiriedolaeth ddewis rhwng tâl diswyddo o £450,000 neu hanner hynny.

"Petai ni wedi wynebu sefyllfa diswyddo ffurfiannol, fe fyddai wedi costio mwy a gallai'r broses fod wedi bod yn un fler a hir.

"Dydi hi ddim yn wir chwaith bod yr Ymddiriedolaeth wedi gwrthod y cynnig i adolygu'r pecyn - i'r gwrthwyneb, fe wnaethom awgrymu adolygiad ehangach o daliadau diswyddo o fewn y BBC, a bydd y Swyddfa Archwilio Cenedlaethol yn ymgymryd â hwnnw.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol