Mwy o alw am fanciau bwyd dros Nadolig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae banc bwyd Caerdydd wedi dosbarthu 2.5 tunnell o fwyd yn nhrydedd wythnos Rhagfyr

Yn y chwe wythnos cyn Nadolig eleni, mae bron i 2,000 o bobl ychwanegol wedi derbyn pecynnau gan un o'r rhwydweithiau mwyaf o fanciau bwyd yng Nghymru.

Mae cangen Caerdydd o'r Ymddiriedolaeth Trussell yn rhagweld y byddant yn dosbarthu tunnell ychwanegol o fwyd cyn y Nadolig wrth iddynt sicrhau fod gan bawb ddigon i fwynhau cinio'r ŵyl.

Gall hyn fod oherwydd colli swydd, pwysau gwario Nadolig neu anawsterau wrth i'r swyddfeydd budd daliadau cau dros y gwyliau, yn ôl rhai elusennau.

Yn 2012, agorodd yr elusen Gristnogol naw o fanciau bwyd ychwanegol yng Nghymru. Mae ganddyn nhw felly bresenoldeb mewn 23 o gymunedau ledled y wlad ac yn bwriadu agor mwy yn 2013.

Tocyn

Mae pobl â'r hawl i dderbyn pecyn o fwyd fydd yn para tri diwrnod wedi iddynt dderbyn tocyn gan berson proffesiynol megis meddyg teulu neu weithiwr cymdeithasol.

"Dwi'n credu fod Nadolig yn dod a'i bwysau unigryw arnom i gyd, ac yn enwedig i'r rhai sy'n stryglo yn ariannol yn barod," meddai Tony Graham, rheolwr banciau bwyd Cymru i'r Ymddiriedolaeth Trussell.

"Gall y sialens o orfod talu am anrhegion i'r plant fod jest un cam yn rhy bell i'r rhai sydd o dan straen costau tanwydd a theithio heb gynnydd yn eu cyflogau. Neu i'r rhai sydd wedi gweld disgyniad yn eu budd daliadau.

"Mae 'na felly cynnydd yn yr angen am y pecynnau bwyd - bosib oherwydd ein bod wedi ymateb i'r galw ac wedi agor sawl banc bwyd newydd dros y misoedd diwethaf."

Yn y chwe wythnos hyd at 19 Rhagfyr 2012, derbyniodd 5,058 o bobl cymorth gan yr elusen, i gymharu â 3,098 yn 2011.

Dywedodd Ian Purcell, rheolwr Banc Bwyd Caerdydd y byddent wedi dosbarthu dros 2.5 tunnell o fwyd i drigolion y brifddinas cyn y Nadolig, i gymharu â 1.5 tunnell y llynedd.

"Rydym wedi derbyn lot fawr o fins peis, teisennau a phwdinau Nadolig," meddai Mr Purcell, sy'n dosbarthu bwyd i bedwar canolfan yn y brifddinas.

"Mae cael cinio Nadolig yn rhan o draddodiad pawb ohonom, a dwi'n methu dychmygu sut beth fydde fo i beidio cael dim i'w fwyta ar ddiwrnod Nadolig.

"Mi wnes i glywed gan weithiwr cymdeithasol am deulu lle'r oedd y tad newydd golli ei swydd, a bydde nhw heb ddim i'w fwyta dros y Nadolig heb ein pecyn o fwyd."

Teuluoedd ifanc

Mae Fareshare Cymru, sy'n casglu bwyd gan fusnesau mawr er mwyn osgoi gwastraff a thirlenwi, yn cadarnhau bod cynnydd mawr wedi bod yn y galw am fwyd gan y sefydliadau lleol maent yn gwasanaethu.

Yn eu plith y mae Foodworks yn Y Rhyl.

Mae'r elusen annibynnol yma yn cynnig pecynnau bwyd i bobl leol ar yr amod eu bod yn gwneud gwaith gwirfoddol o fewn eu cymuned.

"Rydym wedi gweld cynnydd o 100% yn y nifer o bobl sydd wedi dod atom wythnos yma," meddai Fiona Davies, rheolwr prosiect i'r elusen.

"Mae 20 o bobl wedi dod draw - teuluoedd ifanc yn bennaf sy'n stryglo dros gyfnod y Nadolig. Gall hyn fod oherwydd oedi cyn derbyn eu budd-daliadau am fod staff y llywodraeth i ffwrdd ac yn methu delio gydag unrhyw drafferthion.

"Hefyd, mae pobl yn poeni yn barod am y newidiadau i fudd-daliadau y flwyddyn nesaf.

"Mae'r hyn sydd gennym i rannu yn dibynnu ar FareShare wrth gwrs. Tro yma, rydym wedi rhoi caniau a'r bwydydd sylfaenol er mwyn i bobl allu gwneud rhyw wyth pryd o fwyd dros gyfnod y Nadolig."

Ychwanegodd Fiona Davies bod 15% o'r rhai y mae'r elusen yn eu helpu yn bobl sydd mewn gwaith.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol