Andrew Mitchell yn galw am ymchwiliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dispatches/Channel 4 News
Disgrifiad o’r llun,
Llun camera cylch cyfyng o Andrew Mitchell ar ei feic y tu allan i gatiau Downing Street

Mae cyn-brif chwip Llywodraeth San Steffan, Andrew Mitchell, yn galw am ymchwiliad llawn, ar ôl honiad fod swyddog o'r heddlu wedi ffugio tystiolaeth yn ei erbyn.

Dywed Downing Street eu bod yn ystyried yr honiadau yn rhai "hynod ddifrifol."

Fe ymddiswyddodd Mr Mitchell ar ôl honiadau iddo alw'r heddlu yn 'plebs' yn dilyn digwyddiad y tu allan i'r brif fynedfa i Downing Street.

Gwnaed yr honiad ynglŷn â'r dystiolaeth ffug ar raglen newyddion Channel 4 nos Fawrth.

Roedd yr adroddiad yn honni fod plismon wedi anfon e-bost i'w aelod seneddol yn honni ar gam ei fod yn dyst i'r digwyddiad.

Yn ôl y rhaglen roedd yr heddwas hefyd yn rhoi'r argraff ei fod yn aelod o'r cyhoedd oedd wedi gweld y digwyddiad.

Mae Mr Mitchell wedi gwadu drwy'r amser iddo ddefnyddio'r gair "plebs" ond wedi cyfadde' iddo goll ei dymer a rhegi ar blismyn am iddynt wrthod iddo fynd a'i feic drwy'r prif gatiau.

Dywedodd llefarydd ar ran Rhif 10 Downing Street: "Mae unrhyw honiadau fod swyddog o'r heddlu, wedi rhoi'r argraff ei fod yn aelod o'r cyhoedd, ac yn ffugio tystiolaeth yn erbyn aelod o'r cabinet yn hynod ddifrifol.

"Mae'n hanfodol fod yr heddlu yn ymchwilio i'r honiadau ar unwaith."

Yn y cyfamser mae Ffederasiwn Heddlu'r Met wedi gwadu yn bendant unrhyw honiadau eu bod yn rhan o gynllwyn i gael gwared ar aelod o'r cabinet."

Ddydd Sadwrn cafodd swyddog o Uned Ddiogelwch Diplomataidd yr heddlu ei arestio fel rhan o ymchwiliad i sut y daeth papurau newydd i gyhoeddi cofnodion yr heddlu o'r digwyddiad.

Dywed Mr Mitchell ei fod wedi ei synnu o glywed yr honiadau diweddaraf gan Channel 4 News.

"Roeddwn o hyd yn gwybod fod yr e-byst yn rhai ffug, er eu bod yn hynod argyhoeddiadol, " meddai.

Mae'r Aelod Seneddol Keith Vaz, Cadeirydd y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref, wedi dweud y bydd yn ysgrifennu i Gomisiynydd Heddlu'r Met yn gofyn am eglurhad llawn o'r datblygiadau diweddaraf.