Urdd yn buddosddi £1 miliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y nod yw cwblhaur gwaith erbyn Mehefin 2013

Bydd Urdd Gobaith Cymru yn buddsoddi £1 miliwn er mwyn moderneiddio gwersyll Llangrannog.

Ddydd Llun cyhoeddodd y mudiad fod y gwaith wedi dechrau.

Bydd hen adeiladau pren Hendre a Gelli yn cael eu dymchwel - adeiladau sydd wedi bod yn rhoi lloches i wersyllwyr am dros 40 mlynedd.

Yn eu lle bydd adeilad gyda 24 ystafell ensuite.

Derbyniwyd £364,370 gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop.

Dywedodd Steffan Jenkins, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog:

"Mae'n bwysig bod yr Urdd yn cynnig y cyfleusterau gorau i'r holl blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n ymweld â'r Gwersyll yma yn Llangrannog.

Erbyn gorffen y cynllun hwn, bydd 480 o welyau yma sy'n golygu ein bod yn edrych ymlaen yn hyderus at ddyfodol llewyrchus i'r gwersyll. Mae'r cynllun hwn yn hwb enfawr nid yn unig i'r gwersyll ond i'r gymuned leol yn ogystal."

Y nod yw cwblhau'r prosiect erbyn Mehefin 2013.

Dywed yr Urdd y bydd y buddsoddiad yn help i ddiogelu swyddi dros 100 o bobl leol sydd yn gweithio yn y gwersyll.