Carchar i swyddog diogelwch clwb

Cyhoeddwyd

Mae swyddog diogelwch mewn clwb nos wedi cael ei garchar am ddwy flynedd gan farnwr gan ei fod wedi camddefnyddio'i bwerau.

Clywodd y llys yn yr achos gwreiddiol bod milwr wedi diodde' anafiadau niferus i'w wyneb wrth gael ei daflu allan o glwb The Embassy ym Mangor, Gwynedd.

Roedd John Lloyd Shepherd, 32 oed o Fochdre yng Nghonwy, wedi gwadu achosi niwed corfforol difrifol ar Daniel Mark Hogan, ond fe'i cafwyd yn euog.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC bod diwylliant o ddefnyddio grym ymysg swyddogion diogelwch.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod Mr Hogan wedi cael ei saethu wrth wasanaethu gyda'r fyddin yn Afghanistan, a'i fod angen llawdriniaeth yn dilyn yr ymosodiad ym Mangor a waethygodd ei gyflwr gwreiddiol.

Wrth ddedfrydu Shepherd, dywedodd y barnwr: "O ystyried y modd y cafodd dau berson arall eu taflu allan gan swyddogion eraill, roedd diwylliant o ddefnyddio grym ymysg y swyddogion a bod yn gwbl ddi-hid am ddiogelwch cwsmeriaid."

Gwrthododd y barnwr honiadau gan Shepherd bod Mr Hogan wedi ceisio brathu a chicio'r diffynnydd. Fe'i gwelwyd ar gamera cylch cyfyng yn taflu Mr Hogan i'w llawr gan achosi anafiadau difrifol.

Ychwanegodd y barnwr fod gan Shepherd dri euogfarn blaenorol yn dilyn dau ddigwyddiad - un am gicio person yn ei wyneb ac un arall am drosedd o dan y drefn gyhoeddus a bod ag arf yn ei feddiant.