Plant o gefndiroedd Pwylaidd yng Nghaerdydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Mwy o ddwyrain Ewrop yn symud i Gymru

14 Rhagfyr 2012 Diweddarwyd 20:50 GMT

Yn ystod yr wythnos fe ddaeth hi'n amlwg bod nifer siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf.

Ond wrth i'r drafodaeth ynglŷn â dyfodol yr iaith barhau, mae canlyniadau'r Cyfrifiad yn dangos bod degau o filoedd o bobl wedi symud i mewn i Gymru o ddwyrain Ewrop.

Ac fel y gall Telor Iwan egluro, mae'r mwyafrif helaeth yn hanu o Wlad Pwyl.