Gollwng yr achos yn erbyn Derick Crawford o dreisio dwy o Brydain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dydi Dr Rachel Turner a Diane Davies ddim yn credu mai Derick Crawford ymosododd arnyn nhw

Mae'r achos yn erbyn dyn o Barbados sydd wedi ei gyhuddo o dreisio drwy wraig o Brydain, wedi ei ollwng.

Daw hyn ar ôl i'r ddwy ddynes ddweud fod y dyn a gyhuddwyd yn ddieuog.

Ymosodwyd ar Diane Davies o Ynys Môn a Rachel Turner o Sir Hertford o fewn dyddiau i'w gilydd yn 2010.

Cafodd Derick Crawford, 47 oed ei gyhuddo o'r troseddau.

Dywedodd cyfreithiwr y ddwy ddynes, Andrew Pilgrim bod yr achos wedi ei ollwng wedi gwrandawiad.

Does 'na ddim ymateb wedi bod gan yr heddlu yn Barbados na chwaith gan Gyfarwyddwr Erlyniadau'r Wlad.

Twristiaeth

Ym mis Tachwedd fe wnaeth Mrs Davies roi tystiolaeth o flaen ynadon yn Barbados gan ddweud nad Mr Crawfod "oedd y dyn wnaeth fy nhreisio".

Mae hi a Dr Turner yn credu bod gan yr heddlu fwy o ddiddordeb yn enw da y wlad o ran y diwydiant twristiaeth na dal yr ymosodwr go iawn.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dr Turner a Mrs Davies yn sicr bod Derick Crawford yn ddi-euog, gyda'r cyfreithiwr Andrew Pilgrim

Fe wnaeth y ddwy ildio'u hawl i aros yn ddienw.

"Dywedais wrth y gwrandawiad fy mod yn gwbl argyhoeddedig nad y dyn oedd o flaen ei well wnaeth ymosod arna i," meddai Dr Turner wrth y BBC ar ôl y gwrandawiad cychwynnol.

Eglurodd ei fod yn flin am fethiant yr heddlu i ganfod y gwir ymosodwr.

Mae hi am iddyn nhw ail afael yn eu hymholiad.

Fe wnaeth Mr Pilgrim ddweud ei fod yn falch bod yr achos wedi ei ollwng ond yn siomedig ei fod wedi cymryd cymaint o amser.

Eglurodd y bydd yn ceisio iawndal ar ran Mr Crawford ac fe wnaeth yntau alw ar yr heddlu i ail agor yr achos.

Cyn y gwrandawiad roedd yr heddlu wedi dweud bod ganddyn nhw "enw da rhagorol o gadw trefn" yn ogystal â "pharch".

"Dydi hyn ddim yn golygu na fyddwn ni fyth yn gwneud camgymeriadau.

"Mae awgrymu ein bod yn rhoi enw da ein gwlad o flaen lles a diogelwch ein hymwelwyr yn gelwydd.

"Mae bron i filiwn o bobl yn ymweld â Barbados bob blwyddyn a phrin iawn yw unrhyw droseddau yn gysylltiedig â nhw."

Straeon perthnasol