Dim cytundeb eto rhwng y BBC ac EOS

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Huw Thomas

Does dal ddim cytundeb rhwng y BBC ac EOS, corff sy'n cynrychioli dros dri chant o gerddorion a chyhoeddwyr cerddoriaeth.

Os nad oes cytundeb erbyn diwedd y mis, bydd Radio Cymru yn methu darlledu dros dri deg mil o ganeuon Cymraeg o fis Ionawr ymlaen.

Mae'r artistiaid sy'n aelodau o EOS, wedi gadael asiantaeth breindaliadau'r PRS gan nad oedden nhw'n hapus â'r swm sydd ar gael am ddarlledu eu caneuon ar yr orsaf.

EOS fydd yn rheoli'r hawliau i ddarlledu degau o filoedd o ganeuon Cymraeg o fis Ionawr ymlaen.

Er bod y trafodaethau rhwng y BBC ac EOS wedi parhau ers peth amser, does yna ddim cytundeb eto.

Mwy o arian

Yn 2007 roedd cerddorion Cymru yn cael ar gyfartaledd 50c y funud am eu caneuon.

Erbyn hyn mae PRS yn talu 42c y funud am gerddoriaeth sy'n cael ei darlledu ar Radio Cymru tra bod caneuon ar Radio Wales yn derbyn 74c y funud ar gyfartaledd.

Mae Eos yn dadlau nad yw system y PRS yn deg ac yn galw am fwy o arian.

Gan ystyried taliadau breindaliadau eraill, mae cân 3 munud ar Radio Cymru yn 2012 yn golygu taliad o tua £4.75 i'r artist - yn 2007 byddai'r taliad yna yn £23.50.

Byddai'r un gân ar Radio Wales yn 2012 yn ennill £147.40.

'Gwerth economaidd'

"Rydym yn chwilio am daliad teg," meddai Dafydd Roberts o Eos.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Posibilrwydd na fydd miloedd o ganeuon i'w clywed ar Radio Cymru yn y flwyddyn newydd

"Os na fydd 'na gytundeb gyda'r darlledwyr, fydd na ddim cerddoriaeth.

"Fe fydd yn creu problem ac rydym yn gobeithio na fyddwn ni yn y sefyllfa yna.

"Rydym yn credu bod 'na werth economaidd i'r gân, ac fel popeth mae'r gwerth economaidd yn ddibynnol ar y galw a'r cyflenwad.

"Os ydi'r galw yn isel a'r cyflenwad yn uchel yna mae'n rhaid talu amdano."

Dywedodd Mark Lawrence, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth y PRS: "Ar gyfer y rhan fwyaf o'u hawliau mae aelodau EOS yn parhau'n aelodau PRS... roedden nhw am dynnu eu hawliau darlledu a radio oddi wrthym a thrwyddedu S4C a Radio Cymru yn uniongyrchol ac maen nhw o fewn eu hawliau i wneud hynny."

Dywedodd fod yna risg ynghlwm â'r strategaeth honno, a'i bod yn un sy'n gorfod llwyddo.

"Mewn ffordd mae'n ansefydlogi'r ecosystem gerddoriaeth."

"Fy mhrif bryder yw y bydd cyfansoddwyr yn y pendraw yn ennill llai nid mwy....does 'na ddim sicrwydd y byddan nhw'n gyfoethocach o dan adain Eos."

Mae'r trafodaethau cael eu cynnal rhwng EOS a'r BBC yn ganolog, nid gyda BBC Radio Cymru yn uniongyrchol.

Deellir y bydd y trafodaethau hynny yn parhau ddydd Mawrth Rhagfyr 18.

Dywedodd Pennaeth rhaglenni a gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, Siân Gwynedd, ei bod hi'n gobeithio y bydd modd cael cytundeb erbyn Ionawr 1.

"Yn amlwg mae Radio Cymru yn darlledu rhaglenni heblaw am raglenni cerddoriaeth, sef rhaglenni newyddion ac ati a fydd y rhain ddim yn cael eu heffeithio," meddai.

"Ein gobaith - os na fydd 'na gytundeb erbyn Ionawr 1 - yw cynnal y safon ucha' posib o wasanaeth i'n cynulleidfa ac i gynnal gorsaf fydd yn dderbyniol i'r gwrandawyr."

Dywedodd Radio Cymru eu bod yn paratoi cynlluniau ar gyfer darlledu pe na bai cytundeb yn dod i'r fei mewn pryd, ond mae'r BBC yn dal i fynnu eu bod eisiau cytundeb.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol