Ymestyn cynllun y Bathodyn Glas

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd mwy o bobl yn gallu hawlio Bathodyn Glas

Ar ôl tri mis o ymgynghoriad fe fydd mwy o bobl â'r hawl i dderbyn y Bathodyn Glas.

Cafodd yr ymgynghoriad ei gynnal fel ymateb i newidiadau posib i system fudd-daliadau llywodraeth San Steffan.

Cyhoeddodd Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, Carl Sargeant, y bydd rhai pobl gyda nam gwybyddol difrifol, er enghraifft rhai ag anawsterau dysgu neu awtistiaeth, yn gymwys i dderbyn y bathodyn wrth i'r cynllun gael ei ymestyn.

Fe ddaw hyn i rym ar Ebrill 1 2013.

Cafodd mwy o bobl hawl i wneud cais am fathodyn ar ôl ehangu'r cynllun ym mis Awst 2011.

Wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r manylion mae'r hawl awtomatig i dderbyn y bathodyn hefyd yn cael ei ymestyn ar gyfer unigolion:

  • Na all ddilyn llwybr taith gyfarwydd heb gymorth (e.e. person arall neu gi tywys);
  • All sefyll ac yna symud ond ddim mwy na 50 metr.

'Moderneiddio'

Mae 230,000 o fathodynnau glas yn cael eu defnyddio yng Nghymru gyda 2.5 miliwn drwy Brydain.

Dywedodd Mr Sargeant bod ymestyn y cynllun yn "elfen o'n haddewid i foderneiddio'r cynllun".

"Mae'r addewid yma yn cael ei adlewyrchu gan y ffaith mai Cymru fydd y wlad gyntaf i ganiatáu bathodyn glas i'r rhai â nam gwybyddol.

"Rydym wedi bod yn glir am ein pryder am yr effaith y byddai newidiadau i'r system fudd-daliadau gan Lywodraeth San Steffan yn ei gael ar y rhai mwya' tlawd a bregus yng Nghymru.

"Drwy gysylltu'r bathodyn a'r taliadau PIP yn awtomatig fe fyddwn ni'n cynorthwyo i hysbysu'r awdurdodau a lleihau asesiadau a cheisiadau."

Fe wnaeth Mr Sargeant gyhoeddi hefyd eu bod yn cyd-weithio gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn i weld a oes lle i ymestyn hawl awtomatig aelodau o'r fyddin sydd wedi eu hanafu'n ddifrifol ac yn derbyn Taliad Lluoedd Arfog Annibynnol.

Y llynedd fe wnaeth y gweinidog gyhoeddi y bydd y bathodyn newydd - sy'n anoddach i'w gopïo neu ei ffugio - ar gael am ddim.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol