Datgelu marciau Llywodraeth Cymru i ysgolion

Mae pob ysgol uwchradd yng Nghymru wedi cael sgôr a'u gosod mewn grwp o un i bump.

Mae'n asesiad o berfformiad ysgolion yn y flwyddyn academaidd 2011-12 gyda band 1 y gorau a band 5 yr isaf.

Defnyddir pedwar categori wrth asesu pob ysgol, cyn rhoi cyfanswm sgôr i bob ysgol:

  • Canran y disgyblon sy'n sicrhau pum TGAU A* i C, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Wyth canlyniad gorau TGAU pob disgybl;
  • Perfformiad disgyblion mewn TGAU Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Presenoldeb

Mae'r sgôr yn cael ei haddasu er mwyn rhoi ystyriaeth i nifer y plant sy'n cael cinio am ddim hefyd.

Mae'r rhan fwyaf o gategorïau hefyd yn ystyried cynnydd yr ysgol dros gyfnod o amser - er mwyn gwobrwyo ysgolion sy'n dangos perfformiad gwell.

O fewn y pedwar prif gategori, mae sgôr yn cael ei rhoi i ysgolion wedi ei seilio ar 12 mesur gwahanol.

Y sgôr gorau posib oedd 11 a'r gwaetha' oedd 44.

Sir / Ysgol Sgôr 2011-12 Band 2011-12 Sgôr 2010-11 Band 2010-11
Blaenau Gwent
Ysgol Sefydliad Brynmawr 27 Band 3 30 Band 3
Ysgol Gyfun Glyncoed 27 Band 3 32 Band 4
Ysgol Gyfun Glyn Ebwy 37 Band 4 23 Band 2
Ysgol Gyfun Abertyleri 39 Band 5 31 Band 4
Ysgol Gyfun Tredegar 41 Band 5 39 Band 5
Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Cynffig 21.5 Band 2 19.5 Band 2
Ysgol Gyfun Maesteg 23 Band 2 26 Band 3
Ysgol Porthcawl 24 Band 2 17 Band 1
Ysgol Gyfun Pencoed 29 Band 3 40.5 Band 5
Ysgol Babyddol Archesgob McGrath 29.5 Band 3 23 Band 2
Ysgol Brynteg 31 Band 4 39.5 Band 5
Coleg Cymunedol Y Dderwen 31 Band 4 Ddim yn bodoli Ddim yn bodoli
Ysgol Gyfun Bryntirion 35.5 Band 4 37.5 Band 5
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Dim yn berthnasol Dim yn berthnasol Dim yn berthnasol Dim yn berthnasol
Caerffili
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Band 1 16 Band 1
Ysgol Gyfun Oakdale 17.5 Band 1 15 Band 1
Ysgol Gyfun y Coed Duon 20.5 Band 2 33 Band 4
Ysgol Trecelyn 23.5 Band 2 12.5 Band 1
Ysgol Gyfun Pontllanfraith 24.5 Band 3 30 Band 3
Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga 29 Band 3 40 Band 5
Ysgol Gyfun Rhymni 30 Band 3 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Cwmcarn 31.5 Band 4 26 Band 3
Ysgol Lewis Pengam 32.5 Band 4 40.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Bedwas 33.5 Band 4 36 Band 4
Ysgol Gyfun Heolddu 33.5 Band 4 27.5 Band 3
Ysgol Gyfun Merched Lewis 35 Band 4 40.5 Band 5
Ysgol Sant Cenydd 36.5 Band 4 37.5 Band 5
Ysgol Sant Martin 38.5 Band 5 24 Band 2
Caerdydd
Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog 17 Band 1 16.5 Band 1
Ysgol Uwchradd Caerdydd 18 Band 2 19 Band 2
Ysgol Uwchradd Fitzalan 22 Band 2 21 Band 2
Ysgol Uwchradd Cathays 24.5 Band 3 30.5 Band 3
Ysgol Esgob Llandaf 25.5 Band 3 14.5 Band 1
Ysgol Llanishen 26 Band 3 20 Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 26 Band 3 19.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Glyn Derw 27 Band 3 37.5 Band 5
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 28 Band 3 21 Band 2
Ysgol Gyfun Radyr 28.5 Band 3 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd 30.5 Band 3 30 Band 3
Ysgol Uwchradd yr Eglwys-yng-Nghymru Teilo Sant 30.5 Band 3 34.5 Band 4
Coleg Cymunedol Llanfihangel 31.5 Band 4 33.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Cantonian 32 Band 4 27 Band 3
Ysgol Uwchradd Llanedeyrn 34 Band 4 42 Band 5
Ysgol Uwchradd Babyddol Corpus Christi 34 Band 4 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Willows 34.5 Band 4 42 Band 5
Ysgol Uwchradd Tredelerch 35.5 Band 4 33 Band 4
Ysgol Uwchradd Llanrhymni 38 Band 5 43 Band 5
Ysgol Uwchradd Babyddol Illtyd Sant 39.5 Band 5 28.5 Band 3
Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Babyddol Sant John Lloyd 21 Band 2 27 Band 3
Ysgol Gyfun Coedcae 21 Band 2 35.5 Band 4
Ysgol Bryngwyn 22 Band 2 20 Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin 22.5 Band 2 20 Band 2
Ysgol Gyfun Pantycelyn 23 Band 2 30.5 Band 3
Ysgol Gyfun Maes-yr-Yrfa 26 Band 3 35 Band 4
Ysgol Dyffryn Aman 27.5 Band 3 16 Band 1
Ysgol Tre-gib 31 Band 4 20 Band 2
Ysgol Gyfun Emlyn 33.5 Band 4 33.5 Band 4
Ysgol Gyfun Y Strade 35 Band 4 29 Band 3
Ysgol Dyffryn Taf 37 Band 4 25.5 Band 3
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth 39.5 Band 5 25 Band 3
Ysgol Y Gwendraeth 42 Band 5 28.5 Band 3
Ysgol Glan-y-Môr 43 Band 5 28.5 Band 3
Ceredigion
Ysgol Gyfun Penweddig 21.5 Band 2 23 Band 2
Ysgol Penglais 27 Band 3 29 Band 3
Ysgol Uwchradd Aberteifi 29 Band 3 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Tregaron 29.5 Band 3 39 Band 5
Ysgol Gyfun Aberaeron 32.5 Band 4 33.5 Band 4
Ysgol Dyffryn Teifi 33 Band 4 31 Band 4
Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan 35 Band 4 20 Band 4
Conwy
Ysgol Dyffryn Conwy 22 Band 2 19 Band 2
Ysgol Uwchradd Eirias 23.5 Band 2 15 Band 1
Ysgol Y Creuddyn 24.5 Band 3 24 Band 2
Ysgol Bryn Elian 26 Band 3 22.5 Band 2
Ysgol Aberconwy 29 Band 3 20.5 Band 2
Ysgol Emrys ap Iwan 31.5 Band 4 28 Band 3
Ysgol John Bright 33 Band 4 34.5 Band 4
Sir Ddinbych
Ysgol Dinas Brân 17.5 Band 1 14.5 Band 1
Ysgol Uwchradd Prestatyn 19 Band 2 21.5 Band 2
Ysgol Brynhyfryd 19 Band 2 22.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones 20 Band 2 27.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 20 Band 2 25.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Santes Ffraid 21 Band 2 22 Band 2
Ysgol Uwchradd Y Rhyl 21 Band 2 31 Band 4
Ysgol Uwchradd Dinbych 28 Band 3 35.5 Band 4
Sir y Fflint
Ysgol Uwchradd Castell Alun 14.5 Band 1 16 Band 1
Ysgol Uwchradd Y Fflint 17 Band 1 22.5 Band 2
Ysgol Alun 17.5 Band 1 36.5 Band 4
Ysgol Argoed 20.5 Band 2 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd John Summers 22 Band 2 19 Band 2
Ysgol Uwchradd Cei Conna 23 Band 2 26 Band 3
Ysgol Uwchradd Elfed 25 Band 3 27.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Penarlâg 25.5 Band 3 21 Band 2
Ysgol Uwchradd Maes Garmon 27 Band 3 20 Band 2
Ysgol Uwchradd Dewi Sant 33 Band 4 26 Band 3
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Richard Gwyn 33 Band 4 35.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Treffynnon 33.5 Band 4 35.5 Band 4
Gwynedd
Ysgol Y Moelwyn 12.5 Band 1 21 Band 2
Ysgol Dyffryn Ogwen 14 Band 1 18 Band 2
Ysgol Botwnnog 16 Band 1 24 Band 2
Ysgol Y Berwyn 18 Band 2 32 Band 4
Ysgol Eifionydd 20 Band 2 27.5 Band 3
Ysgol y Gader 22 Band 2 23 Band 2
Ysgol Brynrefail 23.5 Band 2 17.5 Band 1
Ysgol Glan y Môr 26 Band 3 21.5 Band 2
Ysgol Friars 31.5 Band 4 34 Band 4
Ysgol Dyffryn Nantlle 31.5 Band 4 26.5 Band 3
Ysgol Tryfan 32.5 Band 4 11 Band 1
Ysgol Ardudwy 35 Band 4 36 Band 4
Ysggol Tywyn 36 Band 4 30.5 Band 3
Ysgol Syr Hugh Owen 42 Band 5 37.5 Band 5
Merthyr Tudful
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa 28.5 Band 3 20 Band 2
Ysgol Uwchradd Esgob Hedley 32.5 Band 4 32 Band 4
Ysgol Uwchradd Afon Taf 37 Band 4 39 Band 5
Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre 39.5 Band 5 23 Band 2
Sir Fynwy
Ysgol Gyfun Trefynwy 26 Band 3 29.5 Band 3
Ysgol Cil-y-coed 29 Band 3 38.5 Band 3
Ysgol Gyfun Cas-gwent 31.5 Band 4 28 Band 3
Ysgol Gyfun y Brenin Harri'r VIII 39.5 Band 5 28 Band 3
Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Dyffryn 13.5 Band 1 12.5 Band 1
Ysgol Gymunedol Cwmtawe 14 Band 1 14.5 Band 1
Ysgol Gyfun Glan Afan 14.5 Band 1 32 Band 4
Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart 15.5 Band 1 21.5 Band 2
Ysgol Gyfun Ystalyfera 17.5 Band 1 14.5 Band 1
Ysgol Gyfun Dŵr Y Felin 17.5 Band 1 23 Band 1
Ysgol Gyfun Cefn Saeson 20.5 Band 2 17 Band 1
Ysgol Gymunedol Llangatwg 21.5 Band 2 20 Band 2
Ysgol Gyfun Sandfields 24.5 Band 3 23.5 Band 3
Ysgol Babyddol a Chanolfan 6ed Dosbarth Sant Joseph 26 Band 3 27 Band 2
Ysgol Gyfun Cymer Afan 26 Band 3 27.5 Band 3
Casnewydd
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Joseph's 20 Band 2 16 Band 1
Ysgol Uwchradd Casnewydd 22 Band 2 31 Band 4
Ysgol Maesaleg 24 Band 2 25.5 Band 3
Ysgol Gyfun Sant Julian 28 Band 3 34.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Dyffryn 29 Band 3 26 Band 3
Ysgol Gyfun Caerllion 32 Band 4 23.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Lliswerri 35 Band 4 32.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Llanwern 40.5 Band 5
Sir Benfro
Ysgol Dewi Sant 18 Band 2 29.5 Band 3
Ysgol Syr Thomas Picton 18.5 Band 2 25 Band 3
Ysgol Y Preseli 20.5 Band 2 16 Band 1
Ysgol Aberdaugleddau 22 Band 2 35.5 Band 4
Ysgol Greenhill 23 Band 2 37 Band 4
Ysgol Bro Gwaun 25.5 Band 3 32.5
Ysgol Penfro 28.5 Band 3 32.5 Band 4
Ysgol Tasker-Milward 28.5 Band 3 34.5 Band 4
Powys
Ysgol Uwchradd Crughywel 14 Band 1 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Y Drenewydd 15.5 Band 1 21.5 Band 2
Ysgol Bro Ddyfi 20.5 Band 2 32 Band 2
Ysgol Uwchradd Llanfyllin 21 Band 2 21.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt 22 Band 2 23 Band 2
Ysgol Uwchradd Y Trallwng 22.5 Band 2 24.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Gwernyfed 26 Band 3 32 Band 4
Ysgol Maesydderwen 26.5 Band 3 37.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Aberhonddu 31.5 Band 4 28.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Caereinion 34.5 Band 4 24 Band 2
Ysgol Uwchradd Llanidloes 36 Band 4 28.5 Band 3
Ysgol John Beddoes 40 Band 5 39.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Llandrindod 41 Band 5 21.5 Band 2
Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Y Pant 16 Band 1 19 Band 2
Ysgol Babyddol Cardinal Newman 21 Band 2 19.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr 24.5 Band 3 26.5 Band 3
Ysgol Merched Aberdâr 25.5 Band 3 17.5 Band 1
Ysgol Gyfun Aberpennar 26.5 Band 3 20.5 Band 2
Ysgol Gyfun Treorci 27.5 Band 3 15 Band 1
Ysgol Gyfun Bryncelynnog 31 Band 4 28.5 Band 3
Ysgol Gyfun Llanhari 32.5 Band 4 33 Band 4
Coleg Cymunedol Tonypandy 33 Band 4 37 Band 4
Ysgol Tonyrefail 34 Band 4 37.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen 34 Band 4 33.5 Band 4
Ysgol Gyfun Garth Olwg 34.5 Band 4 39.5 Band 5
Ysgol Gyfun Blaengwawr 37 Band 4 31 Band 4
Ysgol Gymunedol Glyn Rhedynog 37.5 Band 5 35 Band 4
Ysgol Gymunedol Sirol Porth 38 Band 5 36 Band 4
Ysgol Gyfun Rhydywaun 39 Band 5 34.5 Band 4
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 40 Band 5 31.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Pontypridd 41 Band 5 37.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Aberdâr 42 Band 5 36.5 Band 4
Abertawe
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 11.5 Band 1 25 Band 3
Ysgol Esgob Vaughan 15.5 Band 1 13 Band 1
Ysgol Esgob Gore 16.5 Band 1 12 Band 1
Ysgol Uwchradd Bishopston 16.5 Band 1 16.5 Band 1
Ysgol Gyfun Gŵyr 17.5 Band 1 15 Band 1
Ysgol Gymunedol Dylan Thomas 18.5 Band 2 28.5 Band 3
Ysgol Gyfun Tregŵyr 18.5 Band 2 37 Band 4
Ysgol Llwyn-y-fedw 20 Band 2 25 Band 3
Ysgol Olchfa 20.5 Band 2 20 Band 2
Ysgol Gyfun Penyrheol 22.5 Band 2 24.5 Band 3
Ysgol Gyfun Pontarddulais 24 Band 2 25.5 Band 3
Ysgol Cefn Hengoed 25.5 Band 3 15 Band 1
Ysgol Pentrehafod 34.5 Band 4 38.5 Band 5
Ysgol Gyfun Treforys 41.5 Band 5 39 Band 5
Ysgol Gymunedol Daniel James Ddim yn berthnasol Ddim yn berthnasol 42 Band 5
Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt Ddim yn berthnasol Ddim yn berthnasol 16.5 Band 1
Bro Morgannwg
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Richard Gwyn 12.5 Band 1 24.5 Band 3
Ysgol Stanwell 16 Band 1 18 Band 2
Ysgol Gyfun Y Bont-faen 21.5 Band 2 24 Band 2
Ysgol Sant Cyres 27.5 Band 3 30 Band 3
Ysgol Gyfun Bryn Hafren 28.5 Band 3 19.5 Band 2
Ysgol Gyfun Y Barri 29 Band 3 31 Band 4
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 32.5 Band 4 17 Band 1
Ysgol Llanilltud Fawr 35.5 Band 4 33 Band 4
Torfaen
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Albans 16.5 Band 1 32.5 Band 4
Ysgol Gyfun Gwynllyw 31.5 Band 4 24.5 Band 3
Ysgol Gyfun Abersychan 33 Band 4 33 Band 4
Ysgol Gorllewin Trefynwy 34 Band 4 37 Band 4
Ysgol Llantarnam 34.5 Band 4 36 Band 4
Ysgol Uwchradd Fairwater 38.5 Band 5 37 Band 4
Ysgol Croesyceiliog 41 Band 5 36 Band 4
Wrecsam
Ysgol Y Grango 19.5 Band 2 26.5 Band 3
Ysgol Rhiwabon 26 Band 3 17 Band 1
Ysgol Uwchradd Rhosnesni 28.5 Band 3 38 Band 5
Ysgol Maelor 29 Band 3 19.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Darland 31.5 Band 4 22.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Babyddol ac Anglicanaidd Sant Joseph 33.5 Band 4 13.5 Band 1
Ysgol Morgan Llwyd 35.5 Band 4 18 Band 2
Ysgol Bryn Alyn 33.5 Band 4 39 Band 5
Ysgol Clywedog 41.5 Band 5 38.5 Band 5
Ynys Môn
Ysgol David Hughes 17 Band 1 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Bodedern 23 Band 2 38 Band5
Ysgol Gyfun Llangefni 26.5 Band 3 17.5 Band 1
Ysgol Syr Thomas Jones 29.5 Band 3 30.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Caergybi 34.5 Band 4 39 Band 5

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.