Galw ar nyrsys di-hid i adael

Elderly patient in hospital corridor Image copyright SPL
Image caption Dywed Academi Nyrsio Cymru bod angen i'r GIG gydnabod bod y claf arferol yn berson hŷn bellach

Mae un o nyrsys mwyaf blaenllaw Cymru wedi galw am "newid diwylliant" yn y modd y mae ei chydweithwyr yn gofalu am gleifion hŷn yn dilyn beirniadaeth gan Aelod Seneddol wedi marwolaeth ei gŵr.

Dywedodd Lorraine Morgan, llywydd Academi Nyrsio Cymru, y dylai'r rhai sydd ddim yn dangos trugaredd wrth ofalu am gleifion adael y proffesiwn.

Roedd yn siarad wedi i Ann Clwyd AS gwyno am "ddifaterwch a dirmyg" rhai nyrsys.

Ychwanegodd Ms Morgan bod rhaid i'r proffesiwn gyfadde' camgymeriadau fel y gall gwersi gael eu dysgu.

Dywedodd wrth BBC Cymru ei bod yn teimlo cywilydd a thristwch wrth glywed hanes Ms Clwyd o'r gofal a gafodd ei diweddar ŵr Owen Roberts yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Dagrau

Roedd AS Cwm Cynon yn ei dagrau wrth ddisgrifio'r "oerni, difaterwch a dirmyg" rhai o'r nyrsys a fu'n gofalu am ei gŵr.

Dywedodd Ms Morgan, nyrs sydd â dros 40 mlynedd o brofiad, bod hynny'n ei hatgoffa o'r gofal gafodd ei modryb flynyddoedd yn ôl.

"Ein cyfrifoldeb ni yw delio gyda hyn," meddai, "a'n cyfrifoldeb yw newid pethau.

"Rhaid i ni berswadio pobl i wneud hyn yn iawn. Rhaid i ni gyfadde' a dweud ein bod â chywilydd o hyn. Mater o agwedd yw hyn, a chefnogi nyrsys i ymarfer y gwerthoedd y maen nhw wedi ei dysgu.

"Rhaid annog pobl i fod yn fwy trugarog nag ydyn nhw mewn gwirionedd, ond rhaid cael hynny y tu mewn i chi i ddechrau.

"Os nad yw hynny'n bodoli, yna dydw i ddim yn credu y dylech chi fod yn gweithio yn y proffesiwn."

Image caption Dywedodd Ann Clwyd bod y gofal gafodd ei gŵr wedi rhoi hunllefau iddi

'Newid diwylliant'

Awgrymodd Ms Morgan hefyd nad oedd rhaglenni addysg ac ymarfer nyrsys yn iawn i ofalu am bobl hŷn.

Daw ei sylwadau wrth i Academi Nyrsio Cymru gyhoeddi datganiad o'u safbwynt am ofal pobl hŷn - cyfres o argymhellion i sicrhau bod yr henoed yn cael gwell gofal o fewn y GIG.

Mae'n galw am "newid diwylliant o safbwynt arweiniad ac ymarfer nyrsio mewn perthynas â phobl hŷn".

Dywed y datganiad bod angen i'r GIG a'i staff gydnabod bod y claf arferol bellach yn berson hŷn, a bod angen cynnwys hynny yn strategaeth Cymru wrth addysgu nyrsys.

Ond mae'r datganiad hefyd yn dweud bod angen digon o staff mewn ysbytai.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn cydnabod bod angen mwy o waith i sicrhau bod pob claf yn derbyn gofal o safon uchel.

Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd Ysbyty'r Brifysgol ei fod yn cydnabod difrifoldeb pryderon Mrs Clwyd, ac na fyddai'n fodlon diodde' gofal gwael.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.