Cyfrifiad: Cymwysterau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan ganran uwch o boblogaeth Cymru radd nag yn 2001

Mae un o bob pedwar o boblogaeth Cymru sy'n 16 oed neu'n hyn yn dweud nad oes ganddyn nhw unrhyw gymhwyster cydnabyddedig.

Yn ôl y wybodaeth o Gyfrifiad 2011, mae 26%, sef 651,000 o boblogaeth Cymru wedi cofnodi hynny.

O safbwynt categorïau cymwysterau, yr ail grŵp mwyaf oedd y rhai gyda chymhwyster Lefel 4, sef gradd Baglor neu uwch. Roedd 24%, neu 614,000 yn y categori yma.

Mae'r ddau gategori yn welliant ers Cyfrifiad 2001. Bryd hynny roedd 33% yn dweud nad oedd ganddynt gymhwyster o gwbl, ac 17.4% gyda chymhwyster Lefel 4.