Cyfrifiad: Man geni'r boblogaeth

Cyhoeddwyd

Roedd 5% (168,000) o bobl yng Nghymru wedi'u geni y tu allan i'r DU yn 2011, cynnydd o ddau bwynt canran ers 2001 (3% - 92,000).

Mae'r wybodaeth a gyhoeddwyd o Gyfrifiad 2011 yn dangos bod 29,017 o bobl yng Nghymru yn dweud iddyn nhw gael eu geni yn un o'r gwledydd newydd i'r Undeb Ewropeaidd o ddwyrain Ewrop.

Mae hynny'n cyfateb i 0.95% o'r boblogaeth.

Dywed y wybodaeth bod 18,000 o boblogaeth Cymru wedi eu geni yng Ngwlad Pwyl, gyda'r canran uchaf yn Wrecsam (2% - 2,684).

Yn Wrecsam hefyd mae canran cymharol uchel o bobl sydd wedi eu geni ym Mhortiwgal (474) o'i gymharu â phob awdurdod lleol arall yng Nghymru.

Ar draws Cymru, dywedodd 25,417 eu bod wedi eu geni yn Ne Asia, gyda 11,874 o India, 5,453 o Bacistan, 5,169 o Bangladesh a 1,325 o Sri Lanka.

Ymysg gwledydd eraill y byd, dyma faint o boblogaeth Cymru gafodd eu geni yn:-

  • Iwerddon - 12,175;
  • China - 6,296;
  • De Affrica - 4,668;
  • Unol Daleithiau America - 3,715;
  • Hong Kong - 3,517;
  • Awstralia - 2,695;
  • Somalia - 1,672;
  • Romania - 1,495;
  • Antarctica - 1 person yng Ngheredigion wedi cofrestru hynny!