S4C: Mwy o doriadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae S4C yn wynebu toriadau pellach

Mae Adran Ddiwylliant San Steffan wedi cyhoeddi y bydd yna doriad o 1% yng nghyllideb S4C yn 2013/14 a 2% yn 2014/15.

Daw hyn yn sgil datganiad Hydref y Canghellor, George Osborne.

Mae'r toriadau yn ychwanegol i'r rhai mae S4C yn wynebu yn sgil adolygiad gwariant yn 2010.

Dywedodd prif weithredwr S4C Ian Jones y byddant yn ystyried "sut i ddelio â goblygiadau'r cyhoeddiad hwn, gan gadw mewn golwg yr effaith economaidd y mae toriadau i gyllideb S4C yn ei hachosi."

Ychwanegodd fod y toriadau hyn yn ychwanegol i'r toriadau oedd eisoes wedi'u cyhoeddi i'n cyllideb - sef 36% rhwng 2010 a 2014.

Amcangyfrifir y bydd y toriad o 1% yn golygu arbedion o £67,000 yn 2013/14, a £140,000 yn 2014/15.