BBC Cymru Fyw

Herio canlyniadau TGAU Saesneg yn Lleogr

Published
image captionBydd y gwrandawiad yn dechrau ddydd Mawrth
Bydd canlyniadau TGAU Saesneg iaith yn Lloegr yn cael eu herio yn yr Uchel Lys.
Cynghrair o undebau athrawon, awdurdodau lleol ac ysgolion sy'n galw am yr adolygiad barnwrol ddydd Mawrth.
Fe gafodd miloedd o ddisgyblion raddau is ym mis Awst, o'i gymharu â rhai gafodd yr un marciau ym mis Ionawr 2012.
Mae'r gynghrair yn galw am ail-raddio papurau, fel sydd eisoes wedi digwydd yng Nghymru.
Gwrthododd Ofqual, y corff sy'n rheoleiddio arholiadau yn Lloegr, a gwneud hynny.
Pe bai'r Uchel Lys yn caniatáu gwrandawiad barnwrol, fe fydd y gwrandawiad yn dechrau yn syth.
Dywed Ofqual nad ydyn nhw am wneud sylw cyn yr achos.

Ail raddio papurau

Mae'r her yn y llysoedd yn galw am i bapurau arholiadau mis Mehefin gael eu hystyried gan ddefnyddio'r un ffiniau ac a ddefnyddiwyd ym mis Ionawr ar gyfer penderfynu graddau.
Dywed y cynghrair y byddai 10,000 yn fwy o ddisgyblion wedi cael gradd C yn TGAU Saesneg.
Yng Nghymru cafodd canlyniadau tua 2,300 o ddisgyblion, oedd wedi eistedd papur TGAU Saesneg Iaith Cydbwyllgor Addysg Cymru, eu hail raddio.
Gwnaed hynny ar ôl penderfyniad Gweinidog Addysg Cymru Leighton Andrews, sy'n gyfrifol am y drefn rheoleiddio yng Nghymru.
Mae disgwyl penderfyniad yr Uchel Llys rhywbryd cyn y Nadolig.

Straeon perthnasol

  • TGAU: Gwell graddau i 2,386