BBC Cymru Fyw

Trafod cynllun £10.5m i godi canolfan hamdden newydd yng Nghaerffili

Published
image copyrightCyngor Caerffili
image captionByddai'r ganolfan newydd yn darparu ar gyfer ystod lawn o chwaraeon dan do

Bydd cynllun i drawsnewid y ddarpariaeth o gyfleusterau hamdden sir Caerffili yn cael eu trafod gan gynghorwyr ddydd Mawrth.

Mae'r datblygiad ar safle sydd hefyd wedi ei glustnodi ar gyfer codi ysgol Gymraeg newydd ar gyfer ardal Caerffili.

Bydd y Ganolfan Hamdden newydd yn golygu buddsoddiad o £10.5 miliwn.

Eisoes mae'r sir wedi penderfynu bwrw mlaen gyda phrosiect i godi ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ar hen safle Ysgol Sant Ilan.

Mae hynny oherwydd bod ysgol Gymraeg Cwm Rhymni yn Fleur de Leys yn llawn.

Bydd ysgol gynradd Gymraeg Caerffili hefyd ar safle hen ysgol San Ilan, gan olygu campws addysg Gymraeg ar gyfer disgyblion 3-19 oed.

Cyfleusterau awyr agored

Bydd aelodau'r Cabinet yn trafod datblygu'r safle ymhellach, a hynny ar gyfer cyfleusterau hamdden.

Byddai'r ganolfan newydd yn darparu ar gyfer ystod lawn o chwaraeon dan do, gan gynnwys nofio, cae chwarae bob tywydd, trac rhedeg a chyrtiau tennis neu ardal gemau aml-ddefnydd.

Dywedodd y Cynghorydd Harry Andrews, arweinydd y cyngor: "Mae darparu cyfleusterau hamdden yn chwarae rôl allweddol o ran helpu i hyrwyddo pwysigrwydd iechyd a lles, ac fel cyngor rydym wedi ymrwymo'n llwyr i wneud buddsoddiadau yn y maes pwysig hwn."

Mae cyfleuster presennol Canolfan Hamdden Caerffili yn fwy na 40 mlwydd oed, ac mae gwybodaeth ddiweddaraf o'r arolwg cyflwr eiddo yn nodi bydd angen gwariant o £934,000 i ddelio a chostau cynnal a chadw.

Straeon perthnasol

  • Buddsoddiadau: Arian dal yn ddyledus