Gweinidog yn gofyn am adolygiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd addysg plant rhwng 3-16 oed yn cael sylw

Mae'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi gofyn i'r corff Ewropeaidd sy'n adolygu addysg i gynnal arolwg o'r drefn addysg yma yng Nghymru.

Gwnaed y cyhoeddiad yn ystod ymweliad Mr Andrews a phencadlys yr OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ym Mharis.

Mae neges y Gweinidog Addysg yn syml. Dywedodd Mr Andrews:

"Mae'n bwysig ein bod yn deall lle mae Cymru arni o fewn y darlun ehangach. Os yw Cymru am fod ymhlith y goreuon yna mae'n bwysig ein bod yn dysgu o brofiad y goreuon."

Bwriad yr adolygiad yw :-

  • Cael asesiad gan gorff allanol o safon a thegwch y drefn addysg yng Nghymru;
  • Ceisio dysgu gwersi o brofiad gwledydd eraill yn Ewrop a fydd o fudd i wella ansawdd addysg yma yng Nghymru;
  • Gwahodd yr OECD, ar sail eu dadansoddiad, i argymell polisïau a dulliau o weithredu i loyw a gwella ansawdd rhaglen y Llywodraeth ar gyfer ddiwygio addysg yng Nghymru.

Addysg o 3 hyd at 16 oed fydd yn cael y sylw.

Y bwriad yw asesu canlyniadau addysg i ddisgyblion o gefndiroedd gwahanol, plant gydag anghenion ychwanegol neu arbenigol, plant gyda Saesneg fel iaith ychwanegol a phlant o gefndir ethnic neu gymdeithasol gwahanol.

Mae'r gweinidog wedi gofyn i'r OECD i gwblhau eu gwaith erbyn mis Mawrth 2014.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol