Asiantaeth drwyddedu: Gwahardd cynghorau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Os yw gyrrwr yn gwrthod talu dirwy barcio, mae cyngor fel arfer yn chwilio am gyfeiriadau ar ddata-bas yr asiantaeth.

Mae wedi dod i'r amlwg fod cannoedd o fudiadau, gan gynnwys cynghorau, wedi eu gwahardd rhag defnyddio data-bas asiantaeth drwyddedu'r DVLA.

Os yw gyrrwr yn gwrthod talu dirwy barcio, mae cyngor fel arfer yn chwilio am gyfeiriadau ar ddata-bas yr asiantaeth.

Ond mae camddefnydd, meddai'r asiantaeth, wedi bod yn broblem.

Ers 2009 mae 294 o fudiadau wedi cael eu gwahardd, meddai'r mudiad hawliau sifil, Big Brother Watch oedd wedi gwneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Yn aml, roedd y camddefnydd oherwydd diffyg gweinyddu, er enghraifft peidio ag ymateb i lythyron yr asiantaeth yn brydlon.

'Nifer uchel'

Weithiau roedd cynghorau wedi gofyn i gynghorau eraill wneud ymholiadau ar eu rhan ond heb ddatgelu hynny.

Dywedodd Nick Pickles o'r mudiad hawliau sifil: "Mae rhai wedi poeni am ddata-bas yr asiantaeth ers blynyddoedd ond mae'n drawiadol fod nifer uchel iawn o gynghorau wedi eu gwahardd o fewn tair blynedd.

"Dylai'r cyhoedd boeni os yw eu preifatwrwydd mewn perygl oherwydd camddefnydd.

"Un cwestiwn allweddol yw a ddylid carcharu aelod staff os yw'n chwilio am wybodaeth heb ganiatâd."

Dywedodd llefarydd ar ran y DVLA: "Mae ein system yn llym ... pan ddown ar draws honiadau o gamddefnydd rydym yn ymchwilio a chymryd camau cyflym os oes angen."

Mae llefarydd ar ran Cymdeithas y Llywodraeth Leol wedi dweud: "Dylid cofio fod y rhan fwyaf o waharddiadau am gyfnod byr ac oherwydd camgymeriadau technegol nid chwilio anaddas."

Straeon perthnasol