Cwest Haydn Evans: Rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Doedd neb wedi gweld Haydn Evans er Rhagfyr 17

Mae rheithgor cwest i farwolaeth dyn 18 oed o'r Wyddgrug wnaeth foddi mewn llyn y tu allan i westy wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Cafodd Haydn Evans ei dywys allan o Westy Carden Park ger Caer ym mis Rhagfyr 2011 yn dilyn sgarmes yn y neuadd ddawnsio.

Bu Haydn Evans ar goll am bythefnos cyn i'r heddlu ddod o hyd i'w gorff yng nghyffiniau'r Gwesty.

Ddydd Gwener roedd y rheithgor yn unfrydol wrth gyhoeddi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ar ôl gwrando ar dystiolaeth am bron i ddau ddiwrnod.

'Boddodd yn y llyn'

Wrth gofnodi'r rheithfarn, dywedodd crwner Swydd Gaer, Nicholas Rheinberg fod Mr Evans wedi ei dywys o'r gwesty tua hanner nos a'i fod wedi bod yn yfed drwy'r noson.

"Roedd y tywydd yn rhewllyd a rhyw bryd yn ystod oriau mân Rhagfyr 17 fe foddodd yn y llyn yn Carden Park," dywedodd Mr Rheinberg wrth y cwest yn Warrington.

"Bu farw yn sgil damwain."

Roedd wedi mynychu parti Nadolig yn y gwesty ynghyd â chyd weithwyr a'i dad Graham ar Ragfyr 16.

Clywodd y cwest yn Warrington fod Mr Evans yn weithiwr poblogaidd yng nghwmni adeiladu MPH Construction.

Roedd o wedi bod yn yfed lager a fodca ac yn dawnsio, pan fu cythrwfl.

Dywedodd un tyst, Dr Maeve Kenningham, dermatolegydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam, ei bod hi yn y parti gyda grŵp gwahanol.

"Roedd o'n dawnsio ac yn gwenu pan gerddodd tuag ataf," meddai.

"Roedd y gân yn ymwneud â chydio mewn rhywbeth neu'i gilydd. Fe geisiodd cydio ynof, ond fe wnes i wrthod. Roedd y cyfan mewn hwyliau da, doedd yna ddim byd treisgar."

Ychydig yn ddiweddarach fe welodd Mr Evans ar ei benliniau. "Roedd dyn arall yn y broses o'i gicio yn ei ben, yna fe welais Haydn yn codi ac yn cerdded o'r llawr dawnsio."

Techneg jiwdo

Dywedodd Adam Crutchley, gwerthwr nwyddau o Sale, ger Manceinion, fod Mr Evans wedi cydio yn ei gariad.

Ychwanegodd iddo ddefnyddio techneg jiwdo, a llorio Mr Evans.

Gwadodd iddo ddyrnu na chicio Mr Evans, gan ddweud iddo ddefnyddio ei droed a'i fraich i orfodi Mr Evans i'r llawr.

"Fe wnaeth o neidio yn syth yn ôl i'w draed, cynnig ei law ac ymddiheuro. Felly fe wnes i ysgwyd llaw a dweud 'anghofia'r peth.'

Yna yn ddiweddarach dywed Mr Crutchley iddo weld Mr Evans a'i bennaeth fel petaent yn cael ffrae.

Tacsi

"Fe wnaeth Haydn sibrwd: 'Ty'd allan ac mi wnâi dorri dy wyneb.' Felly fe wnes i ei roi ar y llawr a mynd i edrych am staff diogelwch y gwesty."

Methodd Mr Crutchley â chael hyd i staff diogelwch ond pan ddychwelodd, clywodd bod staff wedi gorfodi Mr Evans i adael.

Tua hanner nos fe wnaeth tad Mr Evans a'i gydweithwyr ddechrau chwilio amdano er mwyn mynd adre mewn bws mini. Methwyd â dod o hyd iddo. Y gred oedd iddo gymryd tacsi adre.

Y diwrnod canlynol fe aeth Graham Evans i'r heddlu a dweud bod ei fab ar goll.

Ni chafwyd hyd i'w gorff tan Ragfyr 30.

Dywedodd y patholegydd Dr Alison Armour fod Mr Evans wedi boddi, a bod dim tystiolaeth o anaf.

'Nifer o welliannau'

Dangosodd profion fod 213 miligram o alcohol am bob 100 mililitr o waed. Y terfyn ar gyfer yfed a gyrru yw 80 miligram.

Dywedodd Dr Armour: "Nid alcohol oedd yn uniongyrchol gyfrifol am ei farwolaeth, ond fe allai wedi cael effaith ar ei ymddygiad, neu olygu ei fod wedi syrthio."

Dywedodd Linda Green, swyddog iechyd a diogelwch Cyngor Caer wrth y cwest fod nifer o welliannau wedi eu gwneud yn y gwesty ers i Mr Evans farw.

Ychwanegodd fod y gwelliannau hyn yn cynnwys mwy o hyfforddiant i'r staff o ran delio â chwsmeriaid meddw a sicrhau bod goleuadau ymlaen ger y llyn ddydd a nos.

Dywedodd y byddai rhwystr yn cael ei godi rhwng y llyn a gardd y gwesty.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol