Deunydd Al Qaeda: Carcharu menyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Met Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Begum ddau rifyn o gylchgrawn Inspire al Qaeda ar gerdyn cof bach SD yn ei ffôn symudol

Mae menyw oedd â deunydd terfysgol gan Al Qaeda ar ei ffôn symudol wedi cael ei charcharu am flwyddyn yn Llys yr Old Bailey yn Llundain.

Roedd Ruksana Begum, 22 oed, wedi pledio'n euog i fod â deunydd yn ei meddiant a fyddai'n ddefnyddiol i rywun oedd yn bwriadu cyflawni gweithred derfysgol.

Clywodd y llys bod ei brodyr, Gurukanth Desai, 30, ac Abdul Miah, 25 - oedd yw byw drws nesaf i Begum yng Nghaerdydd - wedi cael eu carcharu yn gynharach eleni am gynllwynio i osod dyfais ffrwydrol yn y Gyfnewidfa Stoc yn Llundain.

Cafodd Desai ei garcharu am 12 mlynedd a Miah am 16 mlynedd ym mis Chwefror.

Ymddangosodd Begum yn y llys yn gwisgo gorchudd du dros ei hwyneb.

Gan ei bod wedi treulio llawer o amser yng ngharchar Holloway yn aros i'r achos ddod gerbron y llys, mae disgwyl iddi gael ei rhyddhau ymhen mis ar ôl treulio hanner ei dedfryd o dan glo.

Cylchgrawn

Cyfaddefodd Begum, sydd â gradd dosbarth cyntaf mewn cyfrifiaeth, fod ganddi ddau rifyn o gylchgrawn 'Inspire' gan al Qaeda ar gerdyn cof bach SD ar ei ffôn symudol.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd brodyr Begum - Gurukanth Desai ac Abdul Miah - eu carcharu am gynllwynio i osod dyfais ffrwydro yn y Gyfnewidfa Stoc

Dywedodd yr erlynydd Kate Wilkinson: "Roedd yr eitemau yma yn cynnwys deunydd ideolegol a deunydd hyfforddi."

Roedd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar ffrwydro bom o bell, defnyddio gwn llaw a sut i gynnau tân mewn coedwig.

Dywedodd Hossein Zahir ar ran Begum ei bod wedi lawrlwytho'r deunydd am ei bod am ddeall pam fod ei brodyr wedi dewis dilyn y llwybr a wnaethant.

Dywedodd wrth y llys: "Mae'n fenyw ddeallus a chroyw sydd ddim o'r un farn ac eraill sydd ddim yn poeni."

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Fulford nad oedd unrhyw beth i awgrymu bod Begum yn rhan o weithredu terfysgol.

Dywedodd: "Rwy'n derbyn o glywed y dystiolaeth bod y diffynnydd wedi casglu'r deunydd ar y cerdyn SD er mwyn ymchwilio ac i ddeall y cyhuddiadau yr oedd ei brodyr yn eu hwynebu."

Straeon perthnasol