Llifogydd: Cynnig benthyciadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Y frigâd dân yn cynorthwyo yng nghanol llifogydd Llanelwy

Bydd y rhai ddioddefodd oherwydd llifogydd y gogledd yn medru manteisio ar fenthyciadau llog isel undeb credyd.

Cyhoeddodd Undeb Credyd Gogledd Cymru eu bod am ymestyn eu cynllun llog isel er mwyn helpu'r rhai o dan straen ariannol oherwydd y llifogydd.

Y gobaith yw y bydd y cynnig, y mae'r Aelod Cynulliad Ann Jones yn ei gefnogi, yn rhwystro pobl rhag troi at fenthycwyr anghyfreithlon sy'n codi llog uchel iawn.

'Deall yn iawn'

Dywedodd John Killion, Cadeirydd Undeb Credyd Gogledd Cymru: "Gan ein bod wedi gweithio'n agos gyda dioddefwyr llifogydd am flynyddoedd, rydym yn deall yn iawn y difrod i gartrefi a'r oblygiadau ariannol.

"Yn wir, fe gafodd un o'n swyddfeydd ei sefydlu i ddelio ag effaith llifogydd ger arfordir y gogledd.

"Felly mae'n rhywbeth sydd wedi bod yn agos at ein calonnau ers tro."

Mae'r mudiad - sydd â swyddfeydd yng Nghaernarfon, Dinbych, Llandudno, Prestatyn, Y Rhyl a Wrecsam - wedi creu cronfa fenthyciadau benodol i gefnogi'r cynllun.

Bydd yn cynnig benthyciadau gyda chyfradd llog o 5% ar gyfer gwaith trwsio, gan gynnig yswiriant bywyd ar bob benthyciad.

'Pryder'

Ychwanegodd Mr Killion: "Gobeithio bydd y gyfradd yn helpu'r dioddefwyr ddechrau ailadeiladu wedi difrod ofnadwy yr wythnosau diwetha'."

Dywedodd Ann Jones, AC Llafur Dyffryn Clwyd: "Mae hon yn enghraifft wych o gwmni cydweithredol yn ymateb yn gyflym i ateb anghenion pobl leol.

"O weld y golygfeydd diweddar, mae'n bryder gen i y bydd benthycwyr anghyfreithlon yn targedu'r rhai sydd angen cymorth ariannol.

"Er ei bod yn demtasiwn cymryd arian ychwanegol yn y tymor byr, gall yr oblygiadau fod yn ofnadwy.

"Os ydych angen cymorth ariannol, byddwn yn eich annog i gysylltu gyda'ch undeb credyd lleol am gyngor."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol