BBC Cymru Fyw

Dyn wedi boddi ar ôl gadael parti Nadolig

Published
image copyrightOther
image captionDoedd neb wedi gweld Haydn Evans er Rhagfyr 17

Clywodd cwest fod dyn 18 oed o'r Wyddgrug wedi boddi mewn llyn y tu allan i westy yng Nghaer ar ôl iddo orfod gadael parti Nadolig.

Bu Haydn Evans ar goll am bythefnos cyn i'r heddlu ddod o hyd i'w gorff yng nghyffiniau Gwesty Carden Park yn Rhagfyr 2011.

Bydd y cwest yn ailymgynnull ddydd Gwener.

Roedd yn mynychu parti Nadolig yn y gwesty ynghyd â chyd weithwyr a'i dad Graham ar Ragfyr 16.

Clywodd y cwest yn Warrington fod Mr Evans yn weithiwr poblogaidd yng nghwmni adeiladu MPH Construction.

Roedd o wedi bod yn yfed lager a fodca ac yn dawnsio, pan fu cythrwfl.

Dawnsio

Dywedodd un tyst, Dr Maeve Kenningham, dermatolegydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam, ei bod hi yn y parti gyda grŵp gwahanol.

"Roedd o'n dawnsio ac yn gwenu pan gerddodd tuag ataf," meddai.

"Roedd y gân yn ymwneud â chydio mewn rhywbeth neu'i gilydd. Fe geisiodd cydio ynof, ond fe wnes i wrthod. Roedd y cyfan mewn hwyliau da, doedd yna ddim byd treisgar."

Ychydig yn ddiweddarach fe welodd Mr Evans ar ei benliniau. "Roedd dyn arall yn y broses o'i gicio yn ei ben, yna fe welais Haydn yn codi ac yn cerdded o'r llawr dawnsio."

Dywedodd Adam Crutchley, gwerthwr nwyddau o Sale, ger Manceinion, fod Mr Evans wedi cydio yn ei gariad.

Ychwanegodd iddo ddefnyddio techneg jiwdo, a llorio Mr Evans.

Gwadodd iddo ddyrnu na chicio Mr Evans, gan ddweud iddo ddefnyddio ei droed a'i fraich i orfodi Mr Evans i'r llawr.

"Fe wnaeth o neidio yn syth yn ôl i'w draed, cynnig ei law ac ymddiheuro. Felly fe wnes i ysgwyd llaw a dweud 'anghofia'r peth.'

Yna yn ddiweddarach dywed Mr Crutchley iddo weld Mr Evans a'i bennaeth fel petaent yn cael ffrae.

Tacsi

"Fe wnaeth Haydn sibrwd: 'Ty'd allan ac mi wnâi dorri dy wyneb.' Felly fe wnes i ei roi ar y llawr a mynd i edrych am staff diogelwch y gwesty."

Methodd Mr Crutchley â chael hyd i staff diogelwch ond pan ddychwelodd, clywodd bod staff wedi gorfodi Mr Evans i adael.

Tua hanner nos fe wnaeth tad Mr Evans a'i gydweithwyr ddechrau chwilio amdano er mwyn mynd adre mewn bws mini. Methwyd â dod o hyd iddo. Y gred oedd iddo gymryd tacsi adre.

Y diwrnod canlynol fe aeth Graham Evans i'r heddlu a dweud bod ei fab ar goll.

Ni chafwyd hyd i'w gorff tan Ragfyr 30.

Dywedodd y patholegydd Dr Alison Armour fod Mr Evans wedi boddi, a bod dim tystiolaeth o anaf.

Dangosodd profion fod 213 miligram o alcohol am bob 100 mililitr o waed. Y terfyn ar gyfer yfed a gyrru yw 80 miligram.

Dywedodd Dr Armour: "Nid alcohol oedd yn uniongyrchol gyfrifol am ei farwolaeth, ond fe allai wedi cael effaith ar ei ymddygiad, neu olygu ei fod wedi syrthio."

Straeon perthnasol

  • Heddlu: Enwi dyn foddodd mewn llyn