BBC Cymru Fyw

Ymchwiliad i farwolaeth gweithiwr yn Rhiwabon

Published
Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i farwolaeth gweithiwr yn ffatri Morgan Technical Ceramics, Rhiwabon ger Wrecsam.
Fe gafodd Chris Williams, 51 oed, anafiadau difrifol ddydd Llun, Rhagfyr 3.
Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod yn cydweithio'n agos gyda'r heddlu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.
"Mae diogelwch ein staff yn fater pwysig iawn a byddwn yn sicrhau bod holl amgylchiadau'r digwyddiad yn cael eu deall yn drwyadl, a bod camau yn cael eu cymryd i atal digwyddiadau o'r fath yn y dyfodol.
"Rydym yn estyn ein cydymdeimladau dwys i'r teulu."