Ymchwiliad i farwolaeth gweithiwr yn Rhiwabon

Cyhoeddwyd

Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i farwolaeth gweithiwr yn ffatri Morgan Technical Ceramics, Rhiwabon ger Wrecsam.

Fe gafodd Chris Williams, 51 oed, anafiadau difrifol ddydd Llun, Rhagfyr 3.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod yn cydweithio'n agos gyda'r heddlu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

"Mae diogelwch ein staff yn fater pwysig iawn a byddwn yn sicrhau bod holl amgylchiadau'r digwyddiad yn cael eu deall yn drwyadl, a bod camau yn cael eu cymryd i atal digwyddiadau o'r fath yn y dyfodol.

"Rydym yn estyn ein cydymdeimladau dwys i'r teulu."