'Angen ailwampio gofal maeth'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl yr adroddiad mae 9% o blant sy'n derbyn gofal yn symud cartref fwy na thair gwaith y flwyddyn

Mae angen ailwampio gofal maeth yng Nghymru ar frys rhag i blant gael eu symud o gwmpas y system yn ddiangen, yn ôl Rhwydwaith Maethu Cymru.

Daw'r alwad wrth i'r elusen gyhoeddi adroddiad i nodi ei 10fed pen-blwydd sy'n dangos sut y mae gofal maeth wedi newid yn ystod y deng mlynedd diwethaf a'r problemau y mae'n eu hwynebu.

Yn ôl yr adroddiad, mae 24% o ofalwyr maeth yng Nghymru yn dweud bod perthynas gyda phlentyn maeth wedi chwalu yn ystod y 12 mis diwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod wedi "ymrwymo i gefnogi gofalwyr maeth am y gwasanaeth gwerthfawr y maen nhw'n eu darparu wrth ofalu a chefnogi plant bregus a phobl ifanc".

'Hynod o ddifäol'

Yn ôl yr adroddiad mae 9% o blant sy'n derbyn gofal yn symud cartref fwy na thair gwaith y flwyddyn, sy'n medru bod yn "hynod o ddifäol i blant maeth, wrth iddyn nhw gael eu symud o gartref i gartref a gorfod addasu i deuluoedd ac, yn aml, ysgolion newydd".

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi mai dim ond 37% o ofalwyr maeth oedd yn dweud bod cynllun addas wedi'i baratoi pan oedd plentyn yn symud i mewn a doedd 63% ddim wedi cael yr holl wybodaeth roedden nhw ei hangen ynghylch plentyn.

Mae gofalwyr maeth yng Nghymru hefyd yn wynebu pwysau ariannol - 53% oedd yn dweud eu bod yn derbyn ffi am eu gwaith ac roedd llai na chwarter o'r rhain (13% o'r cyfanswm) yn cael llai na'r isafswm cyflog cenedlaethol am wythnos waith 40 awr.

Dywedodd Freda Lewis, cyfarwyddwr Rhwydwaith Maethu Cymru: "Mae yna filoedd o blant ledled Cymru sy'n gwybod gwerth gofal maeth da. Ond, er gwaethaf gwelliannau'r 10 mlynedd diwethaf, mae'r system yn dal i siomi llawer gormod o blant.

"Os ydyn ni, mewn gwirionedd, eisiau rhoi'r gofal y mae'r plant hyn ei angen, mae'n rhaid ailwampio maethu yng Nghymru. Yn hytrach na rhwystro gofalwyr maeth rhag gwneud eu gwaith, gadewch i ni roi'r gydnabyddiaeth iddyn nhw y maen nhw'n ei haeddu fel rhan graidd o weithio mewn tîm gyda phlentyn.

"Fe ddylai Llywodraeth Cymru hefyd wneud maethu'n flaenoriaeth wirioneddol. Gyda'r system o dan bwysau cynyddol wrth i fwy a mwy o blant ddod i dderbyn gofal, mae'n rhaid i'r Llywodraeth dalu sylw i'r heriau allweddol, a hynny ar frys."

'Sefydlogrwydd a chefnogaeth'

Yn ôl Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Rydym wedi ymrwymo i gefnogi gofalwyr maeth am y gwasanaeth gwerthfawr y maen nhw'n eu darparu wrth ofalu a chefnogi plant bregus a phobl ifanc".

"Rydym wedi cymryd nifer o gamau i hyrwyddo sefydlogrwydd a chefnogaeth i ofalwyr maeth.

"Er enghraifft, ry' ni wedi cyflwyno lleiafswm lwfans cenedlaethol i ofalwyr maeth yng Nghymru, ac wedi datblygu safonau ar gyfer y cyfnod ymsefydlu i ofalwyr maeth".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol