BBC Cymru Fyw

Cwmni yn canslo partïon yng Nghastell Caerdydd

Published
Mae trefnwyr wedi canslo nifer o bartïon oedd i fod i gael eu cynnal yng Nghastell Caerdydd.
Roedd cwmni Party People Group wedi trefnu 12 parti yn y castell a chodi £55 y pen.
Dywedodd Cyngor Caerdydd na fyddain effaith ar eu digwyddiadau nhw.
Roedd y partïon yn cynnwys swper, disgo a gweithgareddau eraill tan oriau mân y bore.
Yn ôl y cwmni, roedd pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer rhai o'r digwyddiadau.
Ddydd Mercher nid oedd gwefan y cwmni ar gael heblaw am ddatganiad yn ymddiheuro am y canslo ac yn addo y byddai ad-daliadau yn cael eu prosesu ymhen 48 awr.
Ar linell ffôn y cwmni mae neges wedi ei recordio.
Y gred yw bod swyddfeydd y cwmni yn ardal Tredelerch y brifddinas.

'Taro bargen'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Ym mis Hydref 2012 tarodd y cyngor fargen â Party People i logi tir castell Caerdydd er mwyn cynnal cyfres o bartïon Nadolig mewn pabell rhwng Tachwedd 30 a Rhagfyr 23.
"Roedd rhaid i Party People ddilyn nifer o oblygiadau cytundebol, gan gynnwys cydymffurfio â rheoliadau iechyd amgylcheddol, iechyd a diogelwch, a thrwyddedu.
"Ers iddyn nhw arwyddo rhan gyntaf y cytundeb mae Party People wedi methu â chyrraedd terfyn amser nifer o'r oblygiadau cytundebol hyn.
"Cawson nhw eu hysbysu ar Dachwedd 28 na fydden nhw'n cael cynnal y digwyddiadau yn y castell."
Byddai rhaid i bobl, meddai, gysylltu â chwmni Party People ynglŷn â materion ariannol.